Документ 367-XIV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 01.01.1999

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 24, ст. 209 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 45, ст. 425; 1995 р., N 44, ст. 329; 1996
р., N 1, ст. 1, N 3, ст. 11; 1997 р., N 8, ст. 62) такі зміни:
1. Статтю 12 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується
разова грошова допомога у розмірі п'яти мінімальних пенсій за
віком".
2. Статтю 13 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Щорічно до 5 травня інвалідам війни виплачується разова
грошова допомога у розмірах: інвалідам I групи - десять
мінімальних пенсій за віком; II групи - вісім мінімальних пенсій
за віком; III групи - сім мінімальних пенсій за віком".
3. Статтю 14 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Щорічно до 5 травня учасникам війни, нагородженим орденами і
медалями колишнього СРСР за самовіддану працю та бездоганну
військову службу в тилу в роки Великої Вітчизняної війни,
виплачується разова грошова допомога у розмірі чотирьох
мінімальних пенсій за віком, іншим учасникам війни - у розмірі
трьох мінімальних пенсій за віком".
4. Статтю 15 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Щорічно до 5 травня членам сімей, зазначеним у пункті 1
статті 10 цього Закону, а також дружинам (чоловікам) померлих
інвалідів війни, які не одружились вдруге, виплачується разова
грошова допомога у розмірі п'яти мінімальних пенсій за віком.
Дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників
війни, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин, які не одружились вдруге,
щорічна разова грошова допомога виплачується в розмірі трьох
мінімальних пенсій за віком".
5. Пункт 1 статті 16 доповнити словами "разова грошова
допомога у розмірі восьми мінімальних пенсій за віком, яка
виплачується щорічно до 5 травня".
II. Порядок виплати разової грошової допомоги ветеранам війни
визначається Кабінетом Міністрів України.
Кабінету Міністрів України щорічно у проекті Державного
бюджету України передбачати цільові кошти, необхідні для виплати
разової грошової допомоги ветеранам війни.
III. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 1999 року.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 грудня 1998 року
N 367-XIVвгору