Документ 3667-XII, поточна редакція — Прийняття від 26.11.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Лебедин Лебединського
району Сумської області та віднесення його
до категорії міст обласного підпорядкування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 51, ст.485 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Включити в межі міста Лебедин Лебединського району Сумської
області військові містечка, що раніше належали Міністерству
оборони України, загальною площею 441,5 гектара та віднести місто
Лебедин до категорії міст обласного підпорядкування.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 26 листопада 1993 року
N 3667-XIIвгору