Документ 3666-XII, поточна редакція — Прийняття від 26.11.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про віднесення селища міського типу Бурштин
Галицького району Івано-Франківської області
до категорії міст районного підпорядкування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 51, ст.484 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Віднести селище міського типу Бурштин Галицького району
Івано-Франківської області до категорії міст районного
підпорядкування.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 26 листопада 1993 року
N 3666-XIIвгору