Документ 3660-XII, поточна редакція — Редакція від 24.01.1994, підстава - 3862-XII


 
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
Про порядок введення в дію Закону України
"Про Антимонопольний комітет України"

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 50, ст.473 )
 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 3862-XII ( 3862-12 ) від 24.01.94, ВВР, 1994, N 18, ст.110 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Ввести в дію Закон України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) з дня його опублікування.
 
     2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) чинні акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
 
     3. Доручити комісіям Верховної Ради України з питань економічної реформи і управління народним господарством, у питаннях законодавства і законності разом з Кабінетом Міністрів України підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України:
     до 1 січня 1994 року - проекти законів України про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України; про внесення змін та доповнень до Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності"; про внесення змін та доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
     до 1 лютого 1994 року - проект Антимонопольного процесуального кодексу України.
 
     4. Кабінету Міністрів України:
     до 1 січня 1994 року підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ); ( Перенесено термін виконання Кабінетом Міністрів цієї Постанови у частині щодо приведення законодавчих актів у відповідність із Законом України "Про Антимонопольний комітет України" до 1 лютого 1994 року - згідно з Постановою ВР N 3862-12 від 24.01.94 )
     привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом, а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами і іншими центральними органами державної виконавчої влади їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону;
     передбачити на 1993 рік та наступні роки виділення необхідної кількості транспорту та обчислювальної техніки, інших матеріально-технічних ресурсів, лімітів на житлове будівництво, фінансування витрат для забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;
     разом з Урядом Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими комітетами місцевих Рад народних депутатів виділити у другому півріччі 1993 року територіальним відділенням Антимонопольного комітету України службові приміщення, необхідні для їх розміщення і функціонування.
 
     5. Антимонопольному комітету України в місячний термін затвердити тимчасові правила розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства, які діють до прийняття відповідних законодавчих актів.

 
 Голова Верховної Ради України               І.ПЛЮЩ 
м. Київ, 26 листопада 1993 року
N 3660-XIIвгору