Документ 3660-XII, поточна редакція — Редакція від 24.01.1994, підстава - 3862-XII

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про Антимонопольний комітет України"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 50, ст.473 )
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 3862-XII ( 3862-12 ) від 24.01.94, ВВР, 1994, N 18, ст.110 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про Антимонопольний комітет
України" ( 3659-12 ) з дня його опублікування.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом
України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) чинні
акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Доручити комісіям Верховної Ради України з питань
економічної реформи і управління народним господарством, у
питаннях законодавства і законності разом з Кабінетом Міністрів
України підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України: до 1 січня 1994 року - проекти законів України про внесення
змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України; про
внесення змін та доповнень до Закону України "Про обмеження
монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у
підприємницькій діяльності"; про внесення змін та доповнень до
Кодексу України про адміністративні правопорушення; до 1 лютого 1994 року - проект Антимонопольного
процесуального кодексу України.
4. Кабінету Міністрів України: до 1 січня 1994 року підготувати і подати на розгляд
Верховної Ради України пропозиції про приведення законодавчих
актів у відповідність із Законом України "Про Антимонопольний
комітет України" ( 3659-12 ); ( Перенесено термін виконання
Кабінетом Міністрів цієї Постанови у частині щодо приведення
законодавчих актів у відповідність із Законом України "Про
Антимонопольний комітет України" до 1 лютого 1994 року - згідно з
Постановою ВР N 3862-12 від 24.01.94 ) привести рішення Уряду України у відповідність з цим Законом,
а також забезпечити перегляд і скасування міністерствами і іншими
центральними органами державної виконавчої влади їх нормативних
актів, що суперечать цьому Закону; передбачити на 1993 рік та наступні роки виділення необхідної
кількості транспорту та обчислювальної техніки, інших
матеріально-технічних ресурсів, лімітів на житлове будівництво,
фінансування витрат для забезпечення діяльності Антимонопольного
комітету України та його територіальних відділень; разом з Урядом Республіки Крим, місцевими державними
адміністраціями, виконавчими комітетами місцевих Рад народних
депутатів виділити у другому півріччі 1993 року територіальним
відділенням Антимонопольного комітету України службові приміщення,
необхідні для їх розміщення і функціонування.
5. Антимонопольному комітету України в місячний термін
затвердити тимчасові правила розгляду справ про порушення
антимонопольного законодавства, які діють до прийняття відповідних
законодавчих актів.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 26 листопада 1993 року
N 3660-XIIвгору