Документ 366-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.06.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.06.2016. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 червня 2016 р. № 366
Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 877 “Деякі питання виконання Угоди про фінансування програми “Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України” (Офіційний вісник України, 2011 p., № 63, ст. 2499), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 75ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2016 р. № 366

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища

1. Пункти 1 і 3 викласти в такій редакції:

“1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Здійснення заходів щодо реалізації пріоритетів розвитку сфери охорони навколишнього природного середовища” (далі - бюджетні кошти).”;

“3. Бюджетні кошти використовуються для здійснення заходів, визначених переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1147 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 505), з урахуванням завдань, визначених Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затвердженими Законом України від 21 грудня 2010 р. № 2818-VI, зокрема для:

охорони і раціонального використання водних ресурсів;

охорони атмосферного повітря;

охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів;

охорони і раціонального використання ресурсів тваринного світу;

збереження природно-заповідного фонду;

раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів;

здійснення заходів у сфері науки, інформації і освіти, а також підготовки кадрів, проведення екологічної експертизи, організації праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища.”.

2. У пункті 5:

1) після слів “за погодженням з Мінфіном” доповнити словами “та Кабінетом Міністрів України”;

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Формування плану заходів здійснюється в порядку, установленому Мінприроди, з урахуванням необхідності погашення заборгованості за бюджетними зобов’язаннями минулих років, узятих на облік органами Казначейства.”.

3. Абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

“Головний розпорядник бюджетних коштів подає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну та Кабінету Міністрів України звіти про виконання плану заходів з аналізом та пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань у разі їх наявності.”.

4. Пункт 9 викласти в такій редакції:

“9. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленому порядку.”.

5. Пункти 10 і 11 виключити.вгору