Документ 366-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 18.03.2016, підстава - 150-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 квітня 2008 р. N 366
Київ
Про затвердження Порядку перевезення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території
України та оформлення необхідних документів
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 150 ( 150-2016-п ) від 02.03.2016 }

Відповідно до частини третьої статті 26 Закону України "Про
наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" ( 60/95-ВР )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок перевезення наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів на території України та
оформлення необхідних документів, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 31

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2008 р. N 366
ПОРЯДОК
перевезення наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів на території України
та оформлення необхідних документів

1. Цей Порядок визначає умови перевезення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до таблиць
II, III і IV переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України
від 6 травня 2000 р. N 770 ( 770-2000-п ) (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 19, ст. 789) (далі - перелік).
2. Перевезення включених до переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів здійснюється суб'єктами
господарювання на підставі відповідної ліцензії.
3. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, вилучених з незаконного обігу органами Національної
поліції, СБУ, Держприкордонслужби та іншими підрозділами, які
провадять діяльність відповідно до Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ), а також
Держмитслужбою і Генеральною прокуратурою України, здійснюється у
межах їх повноважень та у встановленому зазначеними органами
порядку. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150
( 150-2016-п ) від 02.03.2016 }
4. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів здійснюється закладами охорони здоров'я, суб'єктами
господарювання, що провадять діяльність з їх виробництва,
виготовлення, а також автомобільними перевізниками за умови
забезпечення схоронності вантажу. Перевезення зазначених засобів,
речовин і прекурсорів на території України здійснюється
автомобільним, повітряним або водним транспортом.
Перевозити наркотичні засоби, психотропні речовини і
прекурсори, за винятком прекурсорів, включених до списку N 2
таблиці IV переліку ( 770-2000-п ), залізничним транспортом та
пересилати їх поштою забороняється.
5. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
перевозяться автомобільним транспортним засобом, технічний стан
якого відповідає вимогам Правил дорожнього руху, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 р. N 1306
( 1306-2001-п, 306а-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N
41, ст. 1852), та умовам їх безпечного перевезення.
Автомобільний транспортний засіб комплектується, крім
зазначеного в Правилах дорожнього руху ( 1306-2001-п,
306а-2001-п ) обладнання, набором інструментів для дрібного
ремонту, порошковим або вуглекислотним вогнегасником ємністю не
менш як п'ять літрів і противідкотними упорами.
6. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів здійснюється у супроводженні відповідальної особи,
призначеної керівником закладу охорони здоров'я або суб'єкта
господарювання, що провадить діяльність з їх виробництва,
виготовлення (далі - суб'єкт господарювання). Факт отримання
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
підтверджується підписаною відповідальною особою накладною, в якій
зазначається державний номер відповідного автомобільного
транспортного засобу.
Перевезення зазначених засобів, речовин і прекурсорів у межах
міста чи району здійснюється без видачі органом Національної
поліції відповідного дозволу. Питання охорони вантажу в дорозі
вирішується керівником закладу охорони здоров'я або суб'єкта
господарювання виходячи з конкретних обставин. { Абзац другий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150
( 150-2016-п ) від 02.03.2016 }
7. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, за винятком прекурсорів, включених до списку N 2
таблиці IV переліку ( 770-2000-п ), в кількості 200 і більше
кілограмів здійснюється автомобільним транспортним засобом у
супроводженні транспортного засобу спеціалізованого призначення
патрульної поліції або поліції охорони. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 150
( 150-2016-п ) від 02.03.2016 }
8. Керівник закладу охорони здоров'я або суб'єкта
господарювання несе персональну відповідальність за забезпечення
схоронності вантажу та конфіденційності інформації про
перевезення.
9. Порядок відпуску наркотичних засобів, психотропних речовин
і прекурсорів, за винятком прекурсорів, включених до списку N 2
таблиці IV переліку ( 770-2000-п ), закладам охорони здоров'я та
суб'єктам господарювання встановлюється МОЗ.
Відпуск для перевезення прекурсорів, включених до списку N 2
таблиці IV переліку ( 770-2000-п ), здійснюється особою,
визначеною наказом керівника закладу охорони здоров'я або суб'єкта
господарювання, що здійснюють відпуск таких прекурсорів (далі -
уповноважена особа), після ознайомлення з ним.
Уповноважена особа веде облік прекурсорів, включених до
списку N 2 таблиці IV переліку ( 770-2000-п ), із зазначенням у
спеціальному журналі загальної маси, кількості місць, кінцевого
пункту призначення, номера і дати підписання товарно-транспортної
накладної. Запис у спеціальному журналі засвідчується підписом
уповноваженої особи.
10. Під час відпуску (приймання) для перевезення наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів уповноважена особа
зобов'язана перевірити його обґрунтованість та відповідність
кількості зазначених засобів, речовин і прекурсорів відомостям,
наведеним у супровідних документах, правильність їх маркування і
пакування та підписати відповідні облікові документи.
11. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів суб'єктами господарювання здійснюється на підставі
товарно-транспортної накладної у супроводженні відповідальної
особи (представника вантажовідправника чи вантажоодержувача, що
обізнаний з властивостями зазначених засобів, речовин і
прекурсорів та правилами безпечного поводження з ними).
12. До обов'язків відповідальної особи належать:
супроводження та охорона наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів під час їх перевезення до місця призначення;
проведення інструктажу водія, що здійснює перевезення
наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
огляд автомобільного транспортного засобу та забезпечення у
разі потреби усунення його несправності;
перевірка правильності маркування і пакування наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів та їх приймання;
спостереження за завантаженням і закріпленням вантажу;
передача наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів після прибуття на місце призначення;
забезпечення особистої безпеки.
13. Перевезення прекурсорів, включених до списку N 2 таблиці
IV переліку ( 770-2000-п ), в тому числі
перевізниками-нерезидентами, здійснюється відповідно до
встановлених МВС вимог.вгору