Документ 3651-XII, попередня редакція — Редакція від 23.09.1994, підстава - 185/94-ВР
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до декретів Кабінету
Міністрів України про валютне регулювання

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.462 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3652-XII ( 3652-12 ) від 25.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.463 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 185/94-ВР від 23.09.94, ВВР, 1994, N 40, ст.364 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до декретів Кабінету Міністрів України такі зміни:
1. Пункт 1 статті 8 Декрету Кабінету Міністрів України від 19
лютого 1993 року N 15-93 "Про систему валютного регулювання і
валютного контролю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р.,
N 17, ст.184) викласти в такій редакції:
"1. Для валютних операцій використовуються валютні (обмінні)
курси іноземних валют, виражені у валюті України, курси валютних
цінностей в іноземних валютах, а також у розрахункових
(клірингових) одиницях. Зазначені курси встановлюються
Національним банком України за погодженням з Кабінетом Міністрів
України".
( Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону N 185/94-ВР
від 23.09.94 )

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 листопада 1993 року
N 3651-XIIвгору