Документ 3651-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.02.2019, підстава - 2473-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до декретів Кабінету
Міністрів України про валютне регулювання

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.462 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 3652-XII ( 3652-12 ) від 25.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.463 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 185/94-ВР ( 185/94-ВР ) від 23.09.94, ВВР, 1994, N 40, ст.364
N 2473-VIII ( 2473-19 ) від 21.06.2018, ВВР, 2018, N 30, ст.239 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до декретів Кабінету Міністрів України такі зміни:

{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Закону N 2473-VIII
( 2473-19 ) від 21.06.2018 }

{ Пункт 2 втратив чинність на підставі Закону N 185/94-ВР
від 23.09.94 }

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 листопада 1993 року
N 3651-XIIвгору