Документ 365-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.04.2011. Подивитися в історії? )


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 6 квітня 2011 р. N 365
Київ
 
Про внесення змін до деяких рішень
Уряду з питань обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов

 
     Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести до рішень Уряду з питань обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, зміни, що додаються.

 
   Прем'єр-міністр України               М.АЗАРОВ 
     Інд. 70

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. N 365
 
ЗМІНИ,
що вносяться до рішень Уряду з питань обліку
громадян, які потребують поліпшення житлових умов

 
     1. У Правилах обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470 ( 470-84-п ) (ЗП УРСР, 1984 р., N 12, ст. 80; 1988 р., N 1, ст. 1; 1991 р., N 6, ст. 48; ЗП України, 1994 р., N 10, ст. 260; 1996 р., N 3, ст. 94):
 
     1) пункт 15 доповнити абзацом такого змісту:
 
     "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, а також особи з їх числа беруться відповідними органами місцевого самоврядування на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем їх походження або проживання до влаштування в сім'ї громадян, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.";
 
     2) підпункти 3 і 4 пункту 46 викласти у такій редакції:
 
     "3) дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після завершення терміну перебування у сім'ї опікуна чи піклувальника, прийомній сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також особам з їх числа у разі відсутності житла або неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;
 
     4) дітям-інвалідам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які проживають у сім'ях піклувальників, прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, державних або інших соціальних установах, після досягнення повноліття, у разі коли за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;".
 
     2. У Порядку взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. N 682 ( 682-2008-п ) "Деякі питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального призначення" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 56, ст. 1885):
 
     1) пункт 1 доповнити абзацами такого змісту:
 
     "Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16 років, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, беруться на облік відповідними органами місцевого самоврядування за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, заклади для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
     Взяття на облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які досягли 16 років, здійснюється за заявою піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає дитина, або органу опіки та піклування, а осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за їх заявою.";
 
     2) пункт 2 доповнити абзацами такого змісту:
 
     "До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа додаються:
 
     копія документа, що посвідчує особу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
 
     копії документів, що підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа;
 
     копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера дитині-сироті, дитині, позбавленій батьківського піклування, особі з їх числа;
 
     довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на обліку за місцем її проживання.".вгору