Документ 364_005, чинний, поточна редакція — Підписання від 14.08.1998


Меморандум
про взаємопорозуміння та співробітництво у галузі
фізичної культури та спорту між Державним комітетом
України з фізичної культури і спорту та Організацією
фізичного виховання Ісламської Республіки Іран

Державний комітет України з фізичної культури і спорту та
Організація фізичного виховання Ісламської Республіки Іран, далі -
"Сторони", бажаючи розвивати двосторонні зв'язки, впевнені, що налагодження обмінів, співробітництва та
контактів між спортсменами та спортивними організаціями в
різноманітних формах забезпечить значний вклад у дружні відносини
між Україною та Ісламською Республікою Іран, домовились про наступне:
Стаття 1
Сторони сприятимуть проведенню двосторонніх офіційних,
робочих та консультативних зустрічей високоповажних осіб у галузі
фізичної культури та спорту.
Стаття 2
Сторони сприятимуть участі спортсменів з країн, що
домовляються, у спортивних змаганнях, які проводитимуться в обох
країнах.
Стаття 3
Сторони братимуть участь у наукових та науково-практичних
семінарах та конференціях, присвячених проблемам фізичної культури
та спорту, що проводитимуться в обох країнах. Сторони сприятимуть налагодженню обміну навчальними засобами,
навчально-методичною та науковою інформацією, досвідом у галузі
фізичної культури та спорту за бажаннями та запитами Сторін.
Стаття 4
Сторони надаватимуть всіляку підтримку участі суддів та
тренерів у міжнародних навчальних курсах та зборах олімпійської
солідарності, що проводитимуться в обох країнах.
Стаття 5
Сторони будуть здійснювати обмін командами у сферах, що є
предметом зацікавленості, для проведення спортивних зборів та
дружніх зустрічей окремо між чоловічими та жіночими командами. Окремі питання та умови поїздок спортивних команд та груп
будуть розглядатися відповідними федераціями обох країн. Участь
жінок у спортивних заходах, які проводяться в Ісламській
Республіці Іран, здійснюватиметься згідно зі Статутом
Координаційної жіночої ради ісламських країн, прийнятим у 1993 р.,
а в Україні - згідно з її чинним законодавством.
Стаття 6
Сторони будуть направляти свої делегації фахівців з метою
відвідання спортивних установ та центрів одна одної, підприємств,
що виробляють спортивні знаряддя, а також для ознайомлення з
організацією та структурою фізичного виховання та спорту обох
країн.
Стаття 7
Сторони сприятимуть забезпеченню та задоволенню взаємних
потреб у спортивних товарах.
Стаття 8
Сторони сприятимуть обміну досвідом у галузі будівництва та
управління спортивними спорудами, матеріалами, спортивним та
науковим обладнанням.
Стаття 9
Сторони будуть здійснювати обмін думками щодо питань,
пов'язаних з діяльністю Сторін в міжнародних спортивних
організаціях, та узгоджувати ці питання.
Стаття 10
Сторони здійснюватимуть спортивні обміни на безвалютних
засадах: - Сторона, що відправляє спортивну делегацію чи команду, несе
витрати по медичному страхуванню та проїзду до столиці країни, що
приймає делегацію або команду. - Сторона, що приймає, несе витрати по забезпеченню
проживання у готелі, харчування, невідкладної медичної допомоги та
пересування спортивної делегації чи команди під час їх перебування
в країні.
Стаття 11
Цей Меморандум укладається строком на чотири роки і набуває
чинності з дати його підписання. Меморандум буде автоматично
продовжуватися кожного разу на наступний чотирьохрічний період,
якщо жодна із Сторін не пізніше як за один місяць до закінчення
строку дії Меморандуму не повідомить іншу Сторону в письмовій
формі про свій намір припинити його дію. Вчинено в м. Києві, 14 серпня 1998 року у трьох примірниках,
кожний українською, перською та англійською мовами, причому всі
тексти є автентичними. У разі будь-яких розбіжностей у тлумаченні положень цього
Меморандуму, перевага надається тексту англійською мовою.
За Державний комітет За Організацію
України з фізичної культури фізичного виховання
і спорту Ісламської Республіки Іран
(підпис) (підпис)вгору