Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 453
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.2011364
Документ 364-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.04.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.04.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 6 квітня 2011 р. N 364
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 14 травня 2008 р. N 453

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 14 травня
2008 р. N 453 ( 453-2008-п ) "Про затвердження Порядку
використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті
для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для
науково-педагогічних та педагогічних працівників" (Офіційний
вісник України, 2008 р., N 35, ст. 1177) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. N 364
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету
Міністрів України від 14 травня 2008 р. N 453
( 453-2008-п )

1. У назві та постановляючій частині постанови ( 453-2008-п )
слова і цифри "у 2008 році" виключити.
2. У Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у
державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання)
житла для науково-педагогічних та педагогічних працівників,
затвердженому зазначеною постановою ( 453-2008-п ):
1) у назві Порядку ( 453-2008-п ) слова і цифри "у 2008 році"
виключити;
2) пункти 1-3 викласти у такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті за програмою "Надання кредитів
на будівництво (придбання) житла для науково-педагогічних та
педагогічних працівників" (далі - бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним
виконавцем бюджетної програми є Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту.
Одержувачем бюджетних коштів є Державна спеціалізована
фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому
будівництву" (далі - Фонд).
Перерахування бюджетних коштів здійснюється відповідно до
Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та
операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок
коштів державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженого Державним
казначейством.
3. Бюджетні кошти для виконання абзацу п'ятого частини першої
статті 57 Закону "Про освіту" ( 1060-12 ) спрямовуються на надання
педагогічним та науково-педагогічним працівникам пільгових
довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання
житла.";
3) у пунктах 6 і 22 слово "МОН" замінити словами
"Міністерство освіти і науки, молоді та спорту" у відповідному
відмінку;
4) абзац перший пункту 12 викласти у такій редакції:
"12. Розмір кредиту на будівництво (реконструкцію) житла
визначається регіональним управлінням Фонду виходячи з норми 21
кв. метр загальної площі житла на одного члена сім'ї та додатково
20 кв. метрів на сім'ю (далі - нормативна площа), вартості
будівництва (реконструкції) житла за цінами, що діють на час
укладення кредитного договору, та витрат на страхування в період
будівництва (реконструкції) житла без урахування першого внеску
позичальника. При цьому розрахункова вартість 1 кв. метра житла не
повинна перевищувати опосередкованої вартості його спорудження, що
склалася в регіоні за даними Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства, і відрахувань на
розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, що
становлять не більш як 4 відсотки розрахункової вартості.
Конкретний відсоток таких відрахувань визначається в порядку,
встановленому законодавством.";
5) у пункті 15:
абзац перший викласти в такій редакції:
"15. Погашення кредиту та сплата відсотків за користування
ним здійснюються позичальником починаючи з дати укладення
кредитного договору. У разі порушення строку введення в
експлуатацію житла, що становить понад шість місяців, регіональне
управління Фонду в порядку, встановленому правлінням Фонду, може
визначати в укладеному з позичальником кредитному договорі
пільговий період для сплати основної суми заборгованості, крім
відсотків за користування кредитом, на строк до одного року або до
початку (відновлення) будівництва.";
абзац четвертий після слів "за кредитом" доповнити словами
", строк виконання яких настав,";
6) пункти 16 і 23 викласти в такій редакції:
"16. Відсотки за користування кредитом спрямовуються до
загального фонду державного бюджету, а кошти, сплачені в рахунок
погашення кредиту, і пеня зараховуються до спеціального фонду
державного бюджету і спрямовуються на подальше надання кредитів.";
"23. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності
про використання бюджетних коштів, звітів про виконання паспорта
бюджетної програми, у тому числі за результативними показниками, а
також контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних
коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.".вгору