Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. N 951
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2004364
Документ 364-2004-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.11.2007, підстава - 1333-2007-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 24 березня 2004 р. N 364
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1333 ( 1333-2007-п ) від 21.11.2007 }
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2000 р. N 951

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня
2000 р. N 951 ( 951-2000-п ) "Про Премію Кабінету Міністрів
України за внесок молоді у розбудову держави" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 24, ст. 1005; 2002 р., N 44, ст. 2019;
2003 р., N 30, ст. 1546, N 37, ст. 1981) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2004 р. N 364
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 червня 2000 р. N 951 ( 951-2000-п )

1. У пункті 3 постанови слова "Державному комітетові у
справах сім'ї та молоді" замінити словами "Міністерству у справах
сім'ї, дітей та молоді".
2. У Положенні про Премію Кабінету Міністрів України за
внесок молоді у розбудову держави, затвердженому зазначеною
постановою:
1) у пункті 2 цифри "70" замінити цифрами "120";
2) пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Премія присуджується у шести номінаціях, досягнення за
якими визначаються з урахуванням таких критеріїв:
1) номінація за виробничі досягнення:
перевиконання виробничих завдань, ступінь їх складності;
високий рівень професійних знань, умінь і навичок;
ініціативне ставлення до роботи, впровадження інноваційних
методик;
2) номінація за наукові досягнення:
рівень отриманих наукових та науково-технічних результатів;
наявність наукових досліджень, розроблень, патентів,
авторських свідоцтв, стан впровадження та ефективність результатів
наукової роботи;
перемога на наукових олімпіадах, у конкурсах
науково-дослідницьких робіт;
3) номінація за творчі досягнення:
здобуття звання лауреата (дипломанта) на всеукраїнських,
міжнародних конкурсах, фестивалях, інших заходах мистецького
спрямування;
особистий внесок у розвиток аматорського мистецтва,
збереження та популяризацію декоративно-ужиткового мистецтва,
народної творчості, звичаїв та обрядів;
авторський доробок у мистецькій сфері, рівень його
популяризації та визнання з боку фахівців;
4) номінація за спортивні досягнення:
перемога на чемпіонатах та першостях України, Європи, світу,
Олімпійських іграх;
особистий внесок у розвиток масової фізичної культури та
спорту;
5) номінація за виконання громадянського обов'язку:
особистий внесок у розвиток правової освіти населення, у
роботу з неповнолітніми, які перебувають на обліку в кримінальній
міліції у справах неповнолітніх;
відвага та ініціативні дії, виявлені під час врятування
людини, забезпечення громадського правопорядку, ліквідації
надзвичайних ситуацій, недопущення (усунення наслідків)
техногенних катастроф;
особиста мужність під час виконання завдань у складі
миротворчого контингенту чи миротворчого персоналу України,
направлених до іншої держави для участі у міжнародній миротворчій
операції;
6) номінація за внесок у розвиток молодіжного руху:
особиста участь в розробленні та впровадженні соціальних
програм і заходів молодіжної організації;
особиста участь у розвитку молодіжної громадської
організації";
3) в абзаці другому пункту 5:
слова "Голова Держкомсім'ямолоді" замінити словами "Міністр у
справах сім'ї, дітей та молоді", а слова "перший заступник Голови
Держкомсім'ямолоді - директор Державного департаменту з питань
молодіжної політики" - словами "перший заступник Міністра у
справах сім'ї, дітей та молоді";
після слів "голова Українського національного комітету
молодіжних організацій (за згодою)" доповнити словами "голова
Національної ради молодіжних організацій (за згодою)";
4) у пунктах 6, 8, 9 і 11 слово "Держкомсім'ямолодь" у всіх
відмінках замінити словами "Міністерство у справах сім'ї, дітей та
молоді" у відповідному відмінку;
5) в абзаці першому пункту 12 слова "Головою
Держкомсім'ямолоді або першим заступником Голови
Держкомсім'ямолоді - директором Державного департаменту з питань
молодіжної політики" замінити словами "Міністром у справах сім'ї,
дітей та молоді або його першим заступником".вгору