Про порядок введення в дію Виправно-трудового кодексу Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 19.05.19713636-VII
Документ 3636-07, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2004, підстава - 1129-IV

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу
N 1129-IV ( 1129-15 ) від 11.07.2003, ВВР, 2004, N 3-4, ст. 21 )
Про порядок введення в дію
Виправно-трудового кодексу Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1971, N 21, ст.154 )

Відповідно до Закону Української РСР від 23 грудня 1970 року
"Про затвердження Виправно-трудового кодексу Української РСР"
( 3325а-07 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1971 р.,
N 1, ст.6) Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. До приведення законодавства Української РСР у
відповідність з Виправно-трудовим кодексом Української РСР діючі
законодавчі та інші нормативні акти Української РСР, що
встановлюють порядок і умови відбування покарання і застосування
заходів виправно-трудового впливу до осіб, позбавлених волі,
заслання, вислання і виправних робіт без позбавлення волі, а також
порядок діяльності установ і органів, які виконують вироки до цих
видів покарання, і участі громадськості у виправленні і
перевихованні засуджених, застосовуються, оскільки ці акти не
суперечать Виправно-трудовому кодексу Української РСР. 2. У випадках, коли правила, які містяться у
Виправно-трудовому кодексі Української РСР, раніше були
встановлені Основами виправно-трудового законодавства Союзу РСР і
союзних республік, ці правила застосовуються з часу введення в дію
Основ виправно-трудового законодавства.

від 19 травня 1971 р.
N 3636-VIIвгору