Про внесення доповнення до структури Генеральної прокуратури України
Постанова Верховної Ради України від 19.11.19933633-XII
Документ 3633-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.07.2015, підстава - 1697-VII

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
{ Постанова втратила чинність на підставі Закону
N 1697-VII ( 1697-18 ) від 14.10.2014, ВВР, 2015,
N 2-3, ст.12 }
Про внесення доповнення до структури
Генеральної прокуратури України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.466 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до структури Генеральної прокуратури України,
затвердженої Постановою Верховної Ради України "Про затвердження
структури Генеральної прокуратури України" ( 1797-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1992 р., N 4, ст.16), таке доповнення:
Розділ "Відділи" після абзацу "Відділ статистики" доповнити
абзацом "Відділ міжнародно-правових зв'язків".

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 19 листопада 1993 року
N 3633-XIIвгору