Документ 3632-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 19.11.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.1993. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін, що стосуються порядку
звільнення деяких категорій працівників,
до Кодексу законів про працю України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.461 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни до Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 50, ст.375; 1991 р., N 23, ст.267; Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 22, ст.302):
1. Пункт 1 статті 41 викласти у такій редакції:
"1) одноразового грубого порушення трудових обов'язків
керівником підприємства, установи, організації (філіалу,
представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу),
його заступниками, головним бухгалтером підприємства, установи,
організації, його заступниками, а також службовими особами митних
органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно
персональні звання, і службовими особами державної
контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за
цінами".
2. Абзац восьмий частини першої статті 43-1 викласти у такій
редакції:
"звільнення керівника підприємства, установи, організації
(філіалу, представництва, відділення та іншого відокремленого
підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства,
установи, організації, його заступників, а також службових осіб
митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно
персональні звання, і службових осіб державної
контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за
цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються або
призначаються на посади державними органами, органами місцевого та
регіонального самоврядування, а також громадськими організаціями
та іншими об'єднаннями громадян".
3. Пункт 3 частини першої статті 232 викласти у такій
редакції:
"3) керівника підприємства, установи, організації (філіалу,
представництва, відділення та іншого відокремленого підрозділу),
його заступників, головного бухгалтера підприємства, установи,
організації, його заступників, а також службових осіб митних
органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно
персональні звання, і службових осіб державної
контрольно-ревізійної служби та органів державного контролю за
цінами; керівних працівників, які обираються, затверджуються або
призначаються на посади державними органами, органами місцевого та
регіонального самоврядування, а також громадськими організаціями
та іншими об'єднаннями громадян з питань звільнення, зміни дати і
формулювання причини звільнення, переведення на іншу роботу,
оплати за час вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних
стягнень, за винятком спорів працівників, вказаних у частині
третій статті 221 і статті 222 цього Кодексу".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 19 листопада 1993 року
N 3632-XIIвгору