Документ 3628-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2011, підстава - 2755-VI

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }
Про внесення змін до Декрету Кабінету
Міністрів України "Про акцизний збір"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 50, ст.470 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Пункт "в" статті 3 Декрету Кабінету Міністрів України від
26 грудня 1992 року N 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості
Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст.82, N 26, ст.281)
викласти в такій редакції:
"в) митна (у разі її відсутності - закупівельна) вартість
імпортних товарів (продукції), придбаних за іноземну валюту або в
порядку обміну чи безплатної передачі".
2. В абзацах четвертому і п'ятому пункту "а" статті 4 та
частині першій статті 5 цього Декрету слова "вільно конвертована
валюта, крім валюти країн СНД" у всіх відмінках замінити словами
"іноземна валюта" у відповідних відмінках.
3. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 19 листопада 1993 року
N 3628-XIIвгору