Документ 3627-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.07.1997, підстава - 168/97-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до декретів
Кабінету Міністрів України про податок
на добавлену вартість

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.458 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 3898-XII ( 3898-12 ) від 01.02.94, ВВР, 1994, N 20, ст.120
N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести такі зміни і доповнення до декретів Кабінету
Міністрів України про податок на добавлену вартість:
( Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 3898-12 від 01.02.94 )
( Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 168/97-ВР від 03.04.97 )

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 19 листопада 1993 року
N 3627-XIIвгору