Про доповнення статті 112 Кодексу про шлюб та сім'ю Української РСР
Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 14.05.19713625-VII
Документ 3625-07, попередня редакція — Редакція від 01.01.2003, підстава - 2947-III, 407-IV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
( Указ втрачає чинність з вступом у дію Сімейного
Кодексу України, прийнятого Верховною Радою України
10.02.2002 року N 2947-III ( 2947-14 ) згідно із
Законом N 407-IV ( 407-15 ) від 26.12.2002, ВВР,
2003, N 7, ст.70 )
Про доповнення статті 112 Кодексу про шлюб
та сім'ю Української РСР

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1971, N 20, ст. 141 )

Президія Верховної Ради Української РСР
п о с т а н о в л я є:
Доповнити статтю 112 Кодексу про шлюб та сім'ю Української
РСР ( 2006-07 ) частиною другою такого змісту: "Для забезпечення таємниці усиновлення на прохання
усиновителя може бути змінено місце народження усиновленої дитини,
а також у виняткових випадках дату її народження, але не більше як
на шість місяців. Про зміну місця і дати народження повинно бути
зазначено в рішенні про усиновлення". У зв'язку з цим частини другу і третю зазначеної статті
вважати відповідно частинами третьою і четвертою.

Голова Президії Верховної Ради
Української РСР О.ЛЯШКО
Секретар Президії Верховної Ради
Української РСР Я.КОЛОТУХА
м. Київ, 14 травня 1971 р.
N 3625-VIIвгору