Документ 3622-XII, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 28.06.1996, підстава - 254/96-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
Про внесення змін до статті 39 Конституції
(Основного Закону) України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 47, ст.436 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Конституції (Основного Закону) України ( 888-09 )
такі зміни:
У частині першій статті 39 слова "що не перевищує 41 години"
замінити словами "що не перевищує 40 годин".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 листопада 1993 року
N 3622-XIIвгору