Документ 362/2012, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.10.2014, підстава - 808/2014

Указ
Президента України

{Указ втратив чинність на підставі Указу Президента № 808/2014 від 14.10.2014}

Про внесення змін до Положення про Національний антикорупційний комітет

1. Внести до Положення про Національний антикорупційний комітет, затвердженого Указом Президента України від 1 вересня 2011 року № 890 «Питання Національного антикорупційного комітету» (зі змінами, внесеними Указом від 16 березня 2012 року № 201), такі зміни:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Основними завданнями Комітету є:

1) підготовка пропозицій щодо забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері запобігання і протидії корупції;

2) здійснення системного аналізу стану протидії корупції в Україні, ефективності реалізації антикорупційної стратегії, заходів, що вживаються для запобігання і протидії корупції;

3) розроблення пропозицій щодо формування і реалізації антикорупційної стратегії та антикорупційних заходів, спрямованих, зокрема, на вдосконалення законодавства та усунення наявних у ньому протиріч;

4) підготовка пропозицій щодо поліпшення координації та взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи із запобігання і протидії корупції;

5) розроблення пропозицій щодо спрощення дозвільних та інших процедур ведення малого і середнього бізнесу та усунення причин, які зумовлюють правопорушення у цій сфері;

6) сприяння реалізації рекомендацій GRECO, інших провідних міжнародних організацій щодо запобігання і протидії корупції, підвищенню ефективності міжнародного співробітництва України у цій сфері;

7) сприяння науково-методичному забезпеченню з питань протидії корупції»;

2) у пункті 4:

підпункт 1 викласти в такій редакції:

«1) здійснює комплексну оцінку ситуації і тенденцій у сфері протидії корупції в Україні, аналізує національне антикорупціине законодавство та заходи щодо його виконання»;

доповнити пункт підпунктом 6-1 такого змісту:

«6-1) сприяє науково-методичному забезпеченню з питань запобігання і протидії корупції, проведенню аналітичних досліджень, розробленню методичних рекомендацій у цій сфері";

3) у пункті 5:

доповнити пункт підпунктом 2-1 такого змісту:

«2-1) вносити пропозиції щодо проведення в установленому порядку перевірок фактів вчинення корупційних правопорушень»;

у підпункті 4 слова «державних органів» замінити словами «правоохоронних та інших державних органів»;

4) у пункті 6 слова «державними органами» замінити словами «правоохоронними та іншими державними органами»;

5) перше речення пункту 10 доповнити словами «у тому числі виїзні».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
30 травня 2012 року
№ 362/2012
вгору