Документ 362-IV, чинний, поточна редакція — Набрання чинності від 17.01.2003

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 9 Закону України
"Про зовнішньоекономічну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 7, ст.62 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину другу статті 9 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 20, ст. 276; 1993 р., N 12, ст. 109, N 17,
ст. 184, N 19, ст. 209; 1995 р., N 14, ст. 90; 1999 р., N 7,
ст. 49) доповнити абзацом такого змісту:
"- забезпечує виконання рішень Ради Безпеки Організації
Об'єднаних Націй з питань зовнішньоекономічної діяльності".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 25 грудня 2002 року
N 362-IVвгору