Про перенесення центру Поліського району Київської області в село Радинку
Постанова Верховної Ради України від 17.11.19933617-XII
Документ 3617-XII, поточна редакція — Прийняття від 17.11.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про перенесення центру Поліського району
Київської області в село Радинку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 47, ст.451 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Перенести центр Поліського району Київської області в село
Радинку. Назву району зберегти - Поліський.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 листопада 1993 року
N 3617-XIIвгору