Про зміну меж міста Волочиська Волочиського району Хмельницької області
Постанова Верховної Ради України від 17.11.19933615а-XII
Документ 3615а-XII, поточна редакція — Прийняття від 17.11.1993

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про зміну меж міста Волочиська Волочиського
району Хмельницької області
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 47, ст.449 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Виділити з меж міста Волочиська Волочиського району
Хмельницької області територію колишнього села Користова в окремий
населений пункт.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 17 листопада 1993 року
N 3615а-XIIвгору