Документ 3614-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.07.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.08.2011. Подивитися в історії? )


     3. Третє читання проекту закону про Державний бюджет  України 
на наступний рік починається з доповіді голови комітету, до
предмета відання якого належать питання бюджету, та співдоповіді
Міністра фінансів України про пропозиції щодо усунення
суперечностей і помилок у тексті статей проекту закону про
Державний бюджет України на наступний рік.
4. Після доповіді та співдоповіді проводиться голосування
пропозицій комітету, до предмета відання якого належать питання
бюджету, щодо усунення суперечностей і помилок у тексті статей
проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік та
прийняття проекту закону в цілому.
5. У разі неприйняття проекту закону про Державний бюджет
України на наступний рік у цілому цей законопроект за рішенням
Верховної Ради направляється на повторне третє читання з
визначенням строків його наступного розгляду на пленарному
засіданні Верховної Ради.
6. Закон про Державний бюджет України приймається Верховною
Радою України до 1 грудня року, що передує плановому";
15) у статті 160:
у частині першій слова "бюджетного року" замінити словами
"бюджетного періоду";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Внесення змін до закону про Державний бюджет України
здійснюється за процедурою, визначеною розділом IV цього
Регламенту, з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.
Проект закону про внесення змін до закону про Державний бюджет
України розглядається комітетом, до предмета відання якого
належать питання бюджету";
у частині четвертій слова "доходів" та "видатків" замінити
відповідно словами "надходжень" та "витрат";
16) у статті 161:
у назві слова "Державного бюджету України" замінити словами
"закону про Державний бюджет України";
у частині другій слова "Державне казначейство України"
замінити словами "Уповноважений центральний орган виконавчої влади
у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";
частину третю викласти в такій редакції:
"3. Зведені показники місячних звітів про виконання бюджетів
подаються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів Верховній
Раді не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним";
у частині четвертій слова "Державним казначейством України"
замінити словами "уповноваженим центральним органом виконавчої
влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";
у частині п'ятій слово "травня" замінити словом "квітня";
частину шосту викласти в такій редакції:
"6. Комітет, до предмета відання якого належать питання
бюджету, у двотижневий строк з дня отримання відповідних висновків
та пропозицій Рахункової палати готує та подає на розгляд
Верховної Ради проект постанови щодо річного звіту про виконання
закону про Державний бюджет України";
17) статтю 162 викласти в такій редакції:
"Стаття 162. Розгляд річного звіту про виконання закону
про Державний бюджет України
1. Розгляд звіту про виконання закону про Державний бюджет
України відбувається за процедурою повного обговорення (стаття 30
цього Регламенту) з урахуванням особливостей, визначених у цій
статті.
2. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет
України у Верховній Раді представляє Міністр фінансів України.
3. Із співдоповідями про виконання закону про Державний
бюджет України виступають голова комітету, до предмета відання
якого належать питання бюджету, та Голова Рахункової палати. На
такому пленарному засіданні за процедурним рішенням Верховної Ради
можуть бути заслухані головні розпорядники коштів державного
бюджету щодо результатів виконання бюджетних програм за звітний
період.
4. За результатами розгляду Верховна Рада приймає рішення
щодо річного звіту про виконання закону про Державний бюджет
України".
II. Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про державний внутрішній борг України"
( 2604-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 41,
ст. 598; 2000 р., N 35, ст. 282; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р.,
N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);
Постанову Верховної Ради України від 16 вересня 1992 року
N 2605-XII ( 2605-12 ) "Про введення в дію Закону України "Про
державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 41, ст. 599).
III. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем
його опублікування, крім підпунктів 17, 18, підпункту "б"
підпункту 19, підпунктів 21, 22, 26 і 28 пункту 1 розділу I цього
Закону, які набирають чинності з 1 січня 2012 року, та абзаців
третього і четвертого підпункту 11 пункту 1 розділу I цього
Закону, які набирають чинності з 1 січня 2013 року.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 7 липня 2011 року
N 3614-VIвгору