Документ 3610-XII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.11.1993
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.12.1993. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Кодексу законів про
працю України у зв'язку з встановленням
40-годинного робочого тижня

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 47, ст.435 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести такі зміни до Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до
N 50, ст.375; 1988 р., N 23, ст.556; 1991 р., N 23, ст.267):
1. Частину першу статті 50 викласти в такій редакції:
"Нормальна тривалість робочого часу працівників не може
перевищувати 40 годин на тиждень".
2. У частині другій статті 52 цифри і слова "41 година"
замінити цифрами і словом "40 годин".
3. У частині другій статті 53 цифру "6" замінити цифрою "5".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 17 листопада 1993 року
N 3610-XIIвгору