Документ 361/96-ВР, чинний, поточна редакція — Введення в дію від 03.10.1996, підстава - 362/96-ВР

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 7 Закону України "Про
державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом
етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями
та тютюновими виробами"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 45, ст. 232 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 362/96-ВР від 12.09.96, ВВР, 1996, N 45, ст. 233 )

З метою впорядкування виробництва спирту етилового,
коньячного і плодового та забезпечення надходження коштів до
Державного бюджету України Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до статті 7 Закону України "Про державне
регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і
плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами"
( 481/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46,
ст.345), виклавши її в такій редакції:
"Стаття 7. Виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
на давальницьких умовах
Виробництво спирту етилового, коньячного і плодового,
алкогольних напоїв на давальницьких умовах забороняється.
Переробка спирту етилового, коньячного і плодового на
давальницьких умовах на алкогольні напої та їх взаємний
натуральний обмін забороняються.
Виробництво тютюнових виробів з давальницької сировини
дозволяється і здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Переробка на давальницьких умовах винограду, плодів, ягід на
виноматеріали та вина дозволяється і здійснюється відповідно до
чинного законодавства".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 12 вересня 1996 року
N 361/96-ВРвгору