Угода між Урядом України та Урядом Республіки Індонезія про економічне та технічне співробітництво
Угода Кабінету Міністрів України; Індонезія; Міжнародний документ від 26.02.1996
Документ 360_726, чинний, поточна редакція — Ратифікація від 11.04.1997, підстава - 198/97-ВР


Угода
між Урядом України та Урядом Республіки Індонезія
про економічне та технічне співробітництво
( Угоду ратифіковано Законом N 198/97-ВР від 11.04.97 )

Уряд України та Уряд Республіки Індонезія, які надалі
іменуються "Договірні Сторони", бажаючи поширювати та зміцнювати свої відносини на сталій
довгостроковій основі; виявляючи впевненість в необхідності довгострокового та
ефективного співробітництва в інтересах обох країн; підтверджуючи їх зацікавленість у зміцненні двостороннього
співробітництва між двома країнами; та керуючись бажанням закріпити вже існуючі дружні відносини та
сприяти розширенню економічного та технічного співробітництва між
двома країнами на принципах рівності, спільної вигоди та
цілковитої поваги суверенітету; домовились про таке:
Стаття 1
Договірні Сторони вживатимуть необхідних заходів для
заохочення та розвитку співробітництва в галузі економіки і
техніки між двома країнами в рамках цієї угоди згідно зі своїми
законами та правилами.
Стаття 2
Співробітництво в галузях економіки і техніки, визначених
цією Угодою, може здійснюватись в галузях, що будуть
конкретизовані двосторонньою угодою.
Стаття 3
Співробітництво в галузях економіки і техніки буде
здійснюватись згідно з можливостями та потребами кожної Договірної
Сторони, а також з урахуванням термінів та умов, прийнятих
Договірними Сторонами. Конкретні положення щодо форм та методів і, відповідно, умов
такого співробітництва в узгоджених галузях будуть визначені
окремими додатковими угодами.
Стаття 4
1. Договірні Сторони вживатимуть необхідних заходів для
заохочення технічного співробітництва між ними шляхом здійснення
обміну науковою і технологічною інформацією, а також експертами,
технічними фахівцями і консультантами, включаючи погодження всіх
аспектів технічного співробітництва між спеціалізованими
установами обох країн. 2. Договірні Сторони домовились, що будь-яка інтелектуальна
власність, яка виникла внаслідок реалізації цієї угоди, є спільною
власністю обох Сторін, та: А. Кожна Сторона має право використовувати таку
інтелектуальну власність для підтримки, адаптації та покращення
своєї інтелектуальної власності; В. Якщо вказана інтелектуальна власність використовується
Стороною та/або урядовими установами для комерційних цілей, інша
Сторона має право на отримання рівної частини роялті. 3. Договірні Сторони гарантують одна одній, що права
інтелектуальної власності, надані однією Стороною для використання
у будь-яких проектах або господарській діяльності на території
іншої Сторони, не порушують законних прав третьої Сторони. 4. Договірні Сторони відмовляють одна одній у забезпеченні
прав вимог третьої сторони відносно власності, законності
використання прав інтелектуальної власності, які надано однією з
Договірних Сторін для використання у будь-яких проектах або
господарській діяльності.
Стаття 5
Договірні Сторони домовились створити спільну комісію для
контролю за використанням цієї Угоди, консультацій з питань, що
можуть виникнути в процесі застосування цієї Угоди, а також
надання необхідних рекомендацій для вирішення всіх питань,
пов'язаних з цієї Угодою. Така спільна комісія має збиратись в разі необхідності за
спільною домовленістю в Україні чи Індонезії. Комісія повинна, за
необхідністю, утворювати робочі групи та призначати експертів або
радників, що братимуть участь у засіданнях комісії.
Стаття 6
Всі спори між Договірними Сторонами, пов'язані з тлумаченням
та застосуванням цієї Угоди, будуть вирішуватись дружнім шляхом,
за допомогою консультацій та переговорів.
Стаття 7
Ця Угода застосовується з дати її підписання і остаточно
набирає чинності з дня останнього повідомлення, яким Договірні
Сторони інформують одна одну по дипломатичних каналах про
виконання відповідних законодавчих вимог, необхідних для набуття
чинності цією Угодою.
Стаття 8
Ця Угода залишається чинною протягом 5 (п'яти) років і її дія
автоматично продовжуватиметься на 1 (один) рік, якщо жодна з
Договірних Сторін не повідомить іншу Сторону про своє бажання
денонсувати Угоду за 6 (шість) місяців до закінчення строку її
дії.
Стаття 9
Припинення дії цієї Угоди не буде впливати на виконання
зобов'язань по домовленості і/чи контракту, укладених на засадах
цієї Угоди, до повного виконання такої домовленості і/чи
контракту. Кожна з Договірних Сторін може здійснити письмовий запит щодо
змін чи перегляду частково або повністю цієї Угоди. Всі зміни чи
перегляд, щодо яких було досягнуто домовленості Договірними
Сторонами, набувають чинності з дати, обумовленої Договірними
Сторонами.
На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, до того ж
належним чином уповноважені відповідними Урядами підписали цю
Угоду. Вчинено в м.Джакарта 26 лютого 1996 року в трьох примірниках,
кожний українською, індонезійською і англійською мовами, причому
обидва тексти мають однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки Індонезіявгору