Документ 360_007, чинний, поточна редакція — Підписання від 05.08.2016

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільського господарства Республіки Індонезія щодо співробітництва в галузі сільського господарства


Дата підписання:

05.08.2016


Дата набрання чинності для України:

05.08.2016

Міністерство аграрної політики та продовольства України та Міністерство сільського господарства Республіки Індонезія (далі - Сторони),

ПРАГНУЧИ розширити та розвивати взаємовигідне співробітництво у галузі сільського господарства,

КЕРУЮЧИСЬ бажанням зміцнити існуючі дружні відносини між двома країнами на основі принципів та норм міжнародного права,

ПОСИЛАЮЧИСЬ на Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Індонезія про економічне та технічне співробітництво, підписану у лютому 1996 року,

ВІДПОВІДНО до чинного законодавства та нормативно-правових актів держав Сторін,

домовились про таке:

Стаття 1

Предметом цього Меморандуму про взаєморозуміння є сприяння двосторонньому співробітництву Сторін у галузі сільського господарства, харчової промисловості та сільськогосподарських технологій.

Стаття 2

1. Сторони здійснюватимуть співробітництво за такими напрямами:

- обмін інформацією у сфері сільського господарства, що становить взаємний інтерес;

- формування та реалізація наукових, технічних та технологічних програм з розвитку обопільно важливих галузей аграрного сектору та взаємне застосування результатів спільної діяльності;

- обмін фахівцями з питань сільського господарства та сільськогосподарських технологій;

- обмін зразками сільськогосподарської продукції, що становить взаємний інтерес;

- співробітництво у галузі тваринництва;

- зміцнення та розвиток відносин між Україною та Індонезією щодо торгівлі сільськогосподарською та продовольчою продукцією;

- співробітництво, спрямоване на заохочення інвестицій у сільське господарство;

- взаємодопомога у створенні спільних підприємств та обмін інформацією з питань розвитку продовольчих ринків;

- спільна участь в ярмарках, виставках, конференціях, симпозіумах, тощо;

- співробітництво у галузі карантину та захисту рослин;

- обмін результатами сільськогосподарських досліджень та технологіями між відповідними установами.

2. Перелік напрямів співробітництва за цим Меморандумом про взаєморозуміння може бути розширений за взаємною згодою Сторін.

3. Зміст, обсяг і форма співпраці має бути предметом окремого обговорення та доповнення до цього Меморандуму про взаєморозуміння.

Стаття 3

1. Сторони зобов’язуються не публікувати економічну та науково-технічну інформацію, отриману від іншої Сторони відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння, а також результати спільних досліджень, якщо тільки інше не було письмово погоджено Сторонами.

2. Сторони погоджуються, що положення цієї статті залишаються обов’язковими для виконання Сторонами, незважаючи на припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння.

3. Положення цієї статті не впливатимуть на чинне законодавство та нормативно-правові акти держав Сторін.

Стаття 4

Сторони погоджуються з тим, що використання будь-якої інтелектуальної власності, яка виникне в рамках реалізації цього Меморандуму про взаєморозуміння, має бути предметом окремої домовленості між Сторонами.

Стаття 5

1. Сторони погоджуються з тим, що доступ до генетичних ресурсів і традиційних знань в області генетичних ресурсів (надалі - ГРТЗ), буде реалізовуватись відповідно до положень Конвенції про Охорону біологічного різноманіття від 05 червня 1992 року (КОБР), зокрема на принципах попередньої обґрунтованої згоди щодо спільного використання та справедливого розподілу вигод.

2. Кожна зі Сторін має право визначати умови доступу до генетичних ресурсів відповідно до свого національного законодавства та має забезпечувати умови для прозорого доступу до генетичних ресурсів. Використання ГРТЗ Сторін може визначатися спеціальними угодами, укладеними між Сторонами та підприємствами, установами та суб’єктами господарювання двох країн у відповідності з міжнародними зобов’язаннями та чинним законодавством і нормативно-правовими актами держав Сторін.

Стаття 6

Беручи до уваги відповідні закони та інші нормативно-правові акти держав Сторін, науково-дослідні матеріали, які використовуються у рамках співробітництва відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння, будуть передані в рамках через угод про передачу матеріалів укладених між Сторонами.

Стаття 7

1. Контроль за виконанням цього Меморандуму про взаєморозуміння покладається на структурні підрозділи Сторін, які відповідають за реалізацію спільних заходів за напрямами співробітництва, визначених у Статті 2 цього Меморандуму про взаєморозуміння.

2. Власні витрати, що пов’язані з реалізацією цього Меморандуму про взаєморозуміння, буде нести кожна із Сторін, відповідно до національного законодавства держав Сторін.

Стаття 8

1. Зміни та доповнення до цього Меморандуму про взаєморозуміння вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються протоколами, які становлять його невід’ємну частину.

2. Спори щодо тлумачення і реалізації цього Меморандуму будуть вирішуватись Сторонами у рамках консультацій і переговорів.

Стаття 9

1. Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з дати його підписання.

2. Цей Меморандум про взаєморозуміння залишається у силі протягом 5 (п’яти) років та автоматично подовжується на наступні п’ятирічні періоди. Будь-яка Сторона може припинити дію цього Меморандуму про взаєморозуміння у будь-який час, направивши іншій Стороні дипломатичними каналами не пізніше ніж за 6 (шість) місяців письмове повідомлення про свої наміри.

3. Припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння не впливає на поточну діяльність, започатковану у рамках цього Меморандуму про взаєморозуміння, але не завершену на дату припинення його дії.

На посвідчення чого ті, що підписалися нижче, належним чином уповноважені своїми урядами, підписали цей Меморандум про взаєморозуміння.

Вчинено в м. Джакарта 5 серпня 2016 року у двох примірниках, кожний українською, індонезійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення цього Меморандуму про взаєморозуміння переважну силу матиме текст англійською мовою.


За
Міністерство аграрної політики
та продовольства України

За
Міністерство
сільського господарства
Республіки Індонезія


(підпис)

(підпис)


Тарас КУТОВИЙ
Міністр аграрної політики
та продовольства

Др. Амран СУЛАЙМАН
Міністр сільського
господарства
вгору