Документ 360_006, чинний, поточна редакція — Підписання від 10.07.2012

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння між Державною службою фінансового моніторингу України та Центром аналізу повідомлень про фінансові операції Республіки Індонезія щодо співробітництва в сфері обміну фінансовою інформацією, пов'язаною з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Дата підписання:

10.07.2012

Дата набрання чинності для України:

10.07.2012

Державна служба фінансового моніторингу України та Центр аналізу повідомлень про фінансові операції Республіки Індонезії, (далі - Сторони),

БАЖАЮТЬ, виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві та у межах законодавства держав Сторін, співпрацювати в сфері обміну інформацією з метою сприяння розслідуванню та кримінальному переслідуванню осіб, які підозрюються у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванні тероризму, а також злочинній діяльності, пов'язаній з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму,

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні, про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або злочинною діяльністю, пов'язаною з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. З цією метою, Сторони обмінюватимуться, за власною ініціативою або на запит, будь-якою наявною інформацією, що може бути корисною при здійсненні аналізу Сторонами фінансових операцій, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) коштів та фінансуванням тероризму, а також з фізичними та юридичними особами, залученими до здійснення таких операцій. Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів.

Стаття 2

Інформація або документи, одержані від відповідної Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані в адміністративних, слідчих, обвинувальних або судових цілях, без попередньої письмової згоди Сторони, що їх надала. Інформація, одержана відповідно до цього Меморандуму, може використовуватися лише при здійсненні правосуддя, якщо вона стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та іншої злочинної діяльності, як визначено законодавством держав Сторін.

Стаття 3

Сторони не допускатимуть використання або передачі будь-якої інформації або документів, одержаних від відповідних Сторін, в інших цілях, ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що їх надала.

Стаття 4

Інформація, одержана на основі цього Меморандуму, є конфіденційною, і на неї поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Стаття 5

Сторони спільно узгодять, відповідно до законодавства держав Сторін, прийнятні процедури співробітництва та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Стаття 7

Сторони не зобов'язані надавати допомогу у разі, якщо вони вважають, що розголошення інформації може зашкодити розслідуванню або провадженню в державі запитуваної Сторони, або якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушено судове провадження, або якщо надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, національним інтересам чи іншим важливим інтересам держави запитуваної Сторони.

Стаття 8

За взаємною письмовою згодою Сторін у будь-який час до цього Меморандуму можуть вноситись зміни, які оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невід'ємну частину.

Стаття 9

Усі спори, що виникають щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму, вирішуватимуться мирним шляхом під час проведення консультацій та/або переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Дія цього Меморандуму може бути припинена у будь-який час. Меморандум втрачає чинність через три (3) місяці з дати отримання Стороною письмового повідомлення від іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Стаття 11

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами.

На підтвердження цього, уповноважені належним чином своїми Урядами Сторони, що підписалися нижче, уклали цей Меморандум про взаєморозуміння.

Учинено у Санкт-Петербурзі 10 липня 2012 року у двох примірниках, кожний українською, індонезійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та (або) застосування положень цього Меморандуму Сторони будуть звертатись до тексту англійською мовою.

За Державну службу фінансового
моніторингу України

За Центр аналізу повідомлень
про фінансові операції Індонезії

(підпис)

(підпис)

Сергій Гуржій,
Голова

Мухаммад Юсуф,
Головавгору