Документ 360_004, чинний, поточна редакція — Підписання від 08.07.1996

              Меморандум 
про взаєморозуміння між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони і безпеки
Республіки Індонезія щодо співробітництва
в галузі озброєнь та військової техніки,
матеріально-технічного забезпечення
і технічної допомоги

Дата підписання: 08.07.1996 Дата набрання чинності для України: 08.07.1996
Міністерство оборони України та Міністерство оборони і
безпеки Республіки Індонезія, які надалі іменуються Сторонами,
маючи за мету розвиток відносин між двома країнами,
визнаючи взаємні вигоди від співробітництва в галузі озброєнь
та військової техніки, матеріально-технічного забезпечення і
технічної допомоги,
погодились про таке:
СТАТТЯ 1
Відповідно до цього Меморандуму про взаєморозуміння галузі
співробітництва можуть включати:
а) постачання матеріалів, регулярні поставки запасних частин
і технічну допомогу;
б) навчання експлуатації, обслуговуванню та ремонту озброєнь
та бойової техніки;
в) обмін досвідом, спільні дослідження та розробки;
г) постачання озброєнь та військової техніки;
д) інші галузі співробітництва за взаємною згодою Сторін.
СТАТТЯ 2
1. Меморандум реалізовуватиметься відповідними уповноваженими
організаціями за окремими двосторонніми документами.
2. Кожна Сторона докладатиме всіх можливих зусиль для надання
допомоги іншій Стороні в отриманні необхідної інформації для
переговорів та укладання відповідних контрактів згідно з цим
Меморандумом про взаєморозуміння.
3. Кожна Сторона сприятиме та підтримуватиме іншу Сторону в
сертифікації якості озброєнь, військової техніки та спорядження,
вироблених іншою Стороною.
4. Кожна Сторона сприятиме в'їзду та виїзду і ввезенню та
вивезенню з території Республіки Індонезія та України їх
представників та устаткування, які задіяні в проектах та програмах
в рамках цього Меморандуму у відповідності до чинного
законодавства кожної країни.
СТАТТЯ 3
1. Сторони створюють Спільну комісію з метою забезпечення
виконання цього Меморандуму (надалі Спільна комісія).
2. Спільна комісія включатиме не більше 7 (семи) постійних
представників кожної Сторони і спільно очолюватиметься Генеральним
директором управління матеріального забезпечення об'єктів і послуг
Міністерства оборони та безпеки Республіки Індонезія і Заступником
начальника озброєння Збройних Сил України. Членами Спільної
комісії є офіційні особи, призначені співголовою кожної із Сторін.
3. Спільна комісія може утворювати робочу групу (робочі
групи) для розгляду специфічних проектів, які становлять
обопільний інтерес.
4. Завданнями Спільної комісії є:
а) визначення галузей співробітництва та обмін загальною
інформацією щодо спецвиробів;
б) надання пропозицій щодо тем для обговорення з питань
поліпшення співробітництва та сприяння його розвитку, а також з
інших питань, що становлять обопільний інтерес;
в) координація та керування співробітництвом з питань
озброєнь та військової техніки, матеріально-технічного
забезпечення і технічної допомоги;
г) прискорення процедур щодо закупівлі матеріальної частини,
запасних частин та надання послуг у відповідності до чинного
законодавства і правил кожної із держав;
д) розгляд та рекомендації щодо імплементаційних
домовленостей.
5. Спільна комісія зустрічатиметься один раз на рік в одній
із країн по черзі. Місце та порядок денний зустрічі
визначатимуться і узгоджуватимуться Сторонами заздалегідь.
Координуючою організацією в Республіці Індонезія є Бюро
громадських зв'язків та зовнішнього співробітництва Міністерства
оборони і безпеки Республіки Індонезія, а в Україні - Управління
зовнішніх зв'язків Генерального штабу Збройних Сил України.
СТАТТЯ 4
Сторони відповідають за захист закритої інформації з питань
озброєнь та військової техніки, матеріально-технічного
забезпечення і технічної допомоги у відповідності до чинного
законодавства і правил кожної із держав.
Вся інформація, що підлягає захисту, класифікуватиметься так:
індонезійською мовою: українською мовою: англійською мовою:
------------------------------------------------------------------ | sangat rahasia | цілком таємно | top secret | | rahasia | таємно | secret | | terbatas/konfidencial | конфіденційно | confidential | | biasa | нетаємно | unclassified | ------------------------------------------------------------------
Сторони не передаватимуть без письмової згоди іншої Сторони
будь-яким юридичним або фізичним особам зразки озброєнь та
військової техніки, технічну документацію на виробництво, а також
іншу інформацію чи документи, отримані чи придбані в результаті
реалізації цього Меморандуму.
СТАТТЯ 5
1. Спірні питання щодо тлумачення або застосування цього
Меморандуму вирішуватимуться шляхом консультацій між Сторонами.
2. Цей Меморандум про взаєморозуміння набирає чинності з
моменту його підписання і залишається чинним протягом 5 (п'яти)
років і цей термін може бути продовжений на підставі письмового
повідомлення якщо Сторонами не передбачено інше.
3. Цей Меморандум втрачає чинність через шість місяців з
моменту письмового повідомлення однією із Сторін про свій намір
припинити дію цього Меморандуму.
4. У разі припинення дії цього Меморандуму, зобов'язання
згідно з положеннями статті 4 залишаються чинними.
5. Цей Меморандум про взаєморозуміння може бути зміненим за
взаємною згодою Сторін. Зміни мають бути письмовими.
6. Припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння не
впливатиме на закінчення будь-яких контрактів, що перебувають у
стадії виконання за умовами цього Меморандуму.
На засвідчення чого нижчепідписані, належним чином
уповноважені згідно з чинним законодавством і правилами кожної із
держав, підписали цей Меморандум про взаєморозуміння.
Вчинено в м. Києві 8 липня 1996 року в двох примірниках,
кожен індонезійською, українською та англійською мовами, при цьому
всі тексти є автентичними. У разі суперечностей щодо тлумачення
англійському тексту надається перевага.
За Міністерство оборони За Міністерство оборони і
України безпеки Республіки Індонезія
(підпис) (підпис)вгору