Документ 360_002-16, чинний, поточна редакція — Затвердження від 09.11.2016, підстава - 796-2016-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 17.02.2019, підстава - v0294321-19. Подивитися в історії? )

УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Індонезія про звільнення від оформлення віз громадян, які користуються дипломатичними та службовими паспортами

{Угоду затверджено Постановою КМ № 796 від 09.11.2016}


Дата вчинення:

05.08.2016


Дата затвердження Україною:

09.11.2016


Дата набрання чинності для України:

17.02.2019

Кабінет Міністрів України та Уряд Республіки Індонезія, далі - "Сторони",

бажаючи зміцнити дружні відносини між державами Сторін,

маючи намір спростити поїздки громадян держав Сторін, які користуються дипломатичними та службовими паспортами,

керуючись законами та правилами держав Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1
Звільнення від оформлення віз

Від громадян України та громадян Республіки Індонезія, які користуються дійсними дипломатичними та службовими паспортами, не вимагається оформлення візи для в’їзду, перебування та транзиту територією держави іншої Сторони.

Стаття 2
Тривалість перебування

Особи, зазначені в статті 1 цієї Угоди, перебувають без віз на території держави іншої Сторони терміном не більше ніж 30 (тридцять) днів протягом кожного візиту.

Стаття 3
Візи для членів дипломатичних представництв та консульських установ

Громадяни держави однієї зі Сторін, які користуються паспортами, зазначеними в статті 1 цієї Угоди, та які призначені членами дипломатичного представництва, консульської установи або офіційного представництва їхньої держави при міжнародних організаціях, акредитованих на території держави іншої Сторони, а також члени їх сімей, які проживають з ними та знаходяться на їхньому утриманні, зобов’язані отримати необхідну в’їзну візу в дипломатичному представництві або консульській установі держави акредитації перед їхнім прибуттям.

Стаття 4
Термін дійсності паспортів

Термін дійсності паспортів, зазначених у статті 1 цієї Угоди, повинен закінчуватися не раніше 6 (шести) місяців від дати в’їзду осіб, що ними користуються, на територію держави однієї зі Сторін.

Стаття 5
Умови в’їзду та виїзду

Громадяни держави однієї зі Сторін, які користуються паспортами, зазначеними в статті 1 цієї Угоди, в’їжджають, виїжджають та перетинають транзитом територію держави іншої Сторони у всіх міжнародних пасажирських пунктах пропуску.

Стаття 6
Права компетентних органів

1. Громадяни держави однієї зі Сторін, які користуються паспортами, зазначеними в статті 1 цієї Угоди, дотримуються законів та правил держав Сторін під час свого в’їзду, перебування, виїзду та перетинання транзитом території держави іншої Сторони.

2. Ця Угода не впливає на право будь-якої зі Сторін відмовити у в’їзді, зменшити строк перебування або припинити перебування на території своєї держави осіб, зазначених у статті 1 цієї Угоди, які визнані "persona non grata" чи неприйнятні або які становлять загрозу громадському порядку, здоров’ю населення чи національній безпеці.

Стаття 7
Від’їзд у випадку втрати або пошкодження документів

1. Будь-який громадянин держави однієї зі Сторін, який втратив свій дипломатичний або службовий паспорт або пошкодив такий паспорт під час перебування на території держави іншої Сторони, повинен невідкладно повідомити про це компетентним органам держави перебування, які, в цьому випадку, видають довідку, що підтверджує факт отримання заяви про втрату або пошкодження зазначеного документа.

2. Дипломатичні представництва або консульські установи держави однієї зі Сторін видають особам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, дійсний документ, що дозволяє повернутися на територію держави, що направляє.

Стаття 8
Зразки паспортів

1. Сторони дипломатичними каналами обміняються зразками паспортів, зазначених у статті 1 цієї Угоди, включаючи детальний опис таких паспортів, не пізніше 30 (тридцяти) днів до дати набрання чинності цією Угодою.

2. У разі запровадження нових паспортів або внесення змін до дійсних паспортів, зазначених у статті 1 цієї Угоди, Сторони обміняються зразками нових або змінених паспортів, включаючи детальний опис таких паспортів, за 30 (тридцять) днів до їхнього запровадження.

Стаття 9
Зупинення дії

1. Кожна Сторона може зупинити дію цієї Угоди повністю або частково з причин, пов’язаних з громадським порядком, захистом національної безпеки або охороною здоров’я населення.

2. Сторона, яка бажає зупинити дію цієї Угоди, невідкладно повідомляє іншу Сторону дипломатичними каналами про своє рішення. У разі, коли причини для зупинення перестали існувати, Сторона, яка зупинила дію цієї Угоди, невідкладно повідомляє про це іншу Сторону.

Стаття 10
Зміни

За взаємною письмовою згодою Сторін цю Угоду може бути змінено. Такі зміни набирають чинності відповідно до статті 12 цієї Угоди.

Стаття 11
Вирішення спорів

Будь-які спори, що виникають стосовно тлумачення або застосування цієї Угоди, вирішуються за взаємною згодою шляхом двосторонніх консультацій та переговорів.

Стаття 12
Набрання чинності, дія та припинення

1. Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності через 30 (тридцять) днів з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання Сторонами своїх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.

2. Будь-яка зі Сторін може припинити дію цієї Угоди, повідомивши про це письмово іншу Сторону дипломатичними каналами. Дія цієї Угоди припиняється через 90 (дев’яносто) днів з дати отримання такого повідомлення іншою Стороною.

У посвідчення чого повноважні представники, які підписалися нижче, підписали цю Угоду.

Учинено в м. Джакарта 5 серпня 2016 року у двох примірниках, кожний українською, індонезійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей стосовно тлумачення положень цієї Угоди, перевага віддається текстові англійською мовою.


За Кабінет Міністрів України

За Уряд Республіки Індонезія


(підпис)

(підпис)


Павло КЛІМКІН

Ретно Л. П. МАРСУДІвгору