Документ 360_002, чинний, поточна редакція — Підписання від 07.08.2003

              Меморандум 
про домовленості стосовно співробітництва та
обміну інформацією між Національним банком
України і Банком Індонезії

Дата підписання: 07.08.2003 Дата набуття чинності: 07.08.2003
Національний банк України (далі НБУ), Центральний банк
України і Банк Індонезії (далі БІ), Центральний банк Республіки
Індонезії;
З огляду на дружні і взаємовигідні стосунки, що існують між
двома країнами;
З наміром сприяння і поширення співробітництва між двома
центральними банками;
Погодились про таке:
1. НБУ та БІ сприятимуть взаєморозумінню економічної ситуації
і політики один одного з метою заохочення більш тісної співпраці у
сфері економіки і фінансів. Обидва центральні банки будуть
залучені до відвертого й відкритого обміну думок з питань
монетарної, валютної і загальної макроекономічної політики, а
також банківської системи, банківського регулювання і нагляду.
2. У рамках правової бази своїх країн НБУ та БІ прагнутимуть
докладати всіх можливих зусиль для розширення співробітництва,
спрямованого на розвиток більш тісної спільної роботи у фінансовій
і банківській діяльності між обома країнами.
3. З метою сприяння торгівлі між Україною і Індонезією, банки
обох країн встановлять кореспондентські банківські зв'язки.
Розрахунки за всіма операціями проводитимуться у вільно
конвертованих валютах і відповідно до законів і норм обох країн та
згідно з Уніфікованими правилами і звичаями Міжнародної Торгової
Палати ( 988_003 ).
4. У випадку будь-яких можливих розбіжностей та/або спірних
питань у ході проведення операцій між комерційними банками, вони
повинні вирішуватися між цими комерційними банками. НБУ та БІ
будуть допомагати комерційним банкам порадами щодо прийняття
відповідних рішень для прискореного врегулювання на початковому
етапі таких розбіжностей і суперечок.
5. У цьому відношенні НБУ та БІ також домовляються про:
i) Обмін думками з питань макроекономічного розвитку і
політики, які допомагатимуть проведенню більш тісного
двостороннього економічного діалогу з питань монетарної і
фінансової політики з метою сприяння стабільному зростанню обох
країн.
ii) Обмін думками з питань банківської діяльності,
запровадження міжнародних банківських пруденційних принципів,
банківського регулювання і консолідованого нагляду, який сприятиме
розумінню стабільності банківської системи в обох країнах.
iii) Обмін інформацією з питань фінансової і банківської
діяльності, а також будь-яких заходів, що стосуються фінансової і
банківської діяльності в обох країнах.
iv) Сприяння і встановлення плідного співробітництва між
обома центральними банками, що призведе до обміну візитами
посадових осіб та службовців обох центральних банків, у разі
необхідності ближчого ознайомлення з попередньо визначеними
конкретними сферами в діяльності центральних банків.
Питання, що являють взаємний інтерес, повинні визначатися
через обмін листами між двома центральними банками.
6. Будь-яке можливе непорозуміння, яке виникне внаслідок
тлумачення цього Меморандуму про домовленості, буде вирішуватися у
дружній атмосфері шляхом проведення консультацій між НБУ та БІ. Як
НБУ так і БІ повинні забезпечувати відповідні можливості для
проведення таких консультацій.
7. Цей Меморандум про домовленості вступає в силу з дати його
підписання і буде чинним протягом двох років. Він буде автоматично
подовжуватись доти, поки НБУ або БІ заздалегідь не надішлють
письмового повідомлення про свій намір припинити цей Меморандум,
але не пізніше ніж за три місяці до закінчення відповідного
періоду.
Укладено в м. Києві, Україна, 7 серпня 2003 року, в двох
примірниках англійською і українською мовами, обидва тексти мають
рівну автентичність.
За та від За та від
Національного банку України Банку Індонезії
(підпис) (підпис)
А. П. Яценюк Маман Х. Сомантрі
В. о. Голови Заступник Головивгору