Документ 360_001-18, чинний, поточна редакція — Підписання від 17.04.2018

ПРОТОКОЛ
між Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Індонезійською Агенцією з сільськогосподарського карантину Міністерства сільського господарства Республіки Індонезія про співробітництво у сфері карантину та захисту рослин


Дата підписання:

17.04.2018


Дата набрання чинності для України:

17.04.2018

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Індонезійська Агенція з сільськогосподарського карантину Міністерства сільського господарства Республіки Індонезія, далі - Договірні Сторони,

враховуючи Меморандум про взаєморозуміння між Міністерством аграрної політики та продовольства України та Міністерством сільського господарства Республіки Індонезія щодо співробітництва в галузі сільського господарства від 05 серпня 2016 року,

визнаючи важливість співробітництва в запобіганні ввезенню і розповсюдженню регульованих шкідливих організмів,

бажаючи в майбутньому продовжувати і розширювати співробітництво у сфері карантину та захисту рослин і забезпечити координацію державних фітосанітарних заходів,

керуючись Міжнародними стандартами з фітосанітарних заходів (МСФЗ) Міжнародної Конвенції із захисту рослин (МКЗР) від 6 грудня 1951 року в редакції 1997 року,

виходячи з інтересів взаємної охорони території держав Договірних Сторін від проникнення і розповсюдження регульованих шкідливих організмів та розвиток економічних і торговельних відносин між Договірними Сторонами,

згідно з відповідними законами та правилами держав Договірних Сторін,

домовилися про таке:

Стаття 1

1. З метою забезпечення захисту рослин Договірні Сторони вживатимуть всіх необхідних фітосанітарних заходів до вантажів з об’єктами регулювання при імпорті, експорті, реекспорті та транзиті через пункти пропуску на кордонах держав Договірних Сторін відповідно до вимог та заходів, як вказано у результатах Аналізу фітосанітарного ризику (АФР).

2. Будь-які витрати, пов’язані з фітосанітарними заходами, буде нести власник вантажу або його представник відповідно до діючих тарифів на територіях держав Договірних Сторін.

Стаття 2

1. У разі потреби, Договірна Сторона, відповідальна за імпорт, може проводити інспектування, дослідження та інші відповідні процедури на території експортуючої Договірної Сторони в процесі виробництва, переробки, транспортування та зберігання з метою визначення наявності або відсутності карантинних організмів, які завдають шкоди рослинам, рослинним продуктам та лісу.

2. Договірні Сторони зобов’язуються дотримуватися затверджених згідно з чинним законодавством своїх держав фітосанітарних правил щодо імпорту, експорту, реекспорту і транзиту об’єктів регулювання, які перевозяться з території однієї Договірної Сторони на територію іншої Договірної Сторони.

Стаття 3

З метою забезпечення ефективного співробітництва у сфері карантину та захисту рослин Договірні Сторони відповідно до їх чинного законодавства зобов’язуються:

a. Обмінюватися інформацією щодо карантину рослин, фітосанітарних вимог при імпорті та у разі будь-яких змін в національному фітосанітарному законодавстві Договірні Сторони інформуватимуть одна одну заздалегідь;

b. Обмінюватися інформацією про поточний статус регульованих шкідливих організмів для імпортуючої Договірної Сторони;

c. Обмінюватися інформацією щодо досліджень і розробок у сфері карантину рослин;

d. Обмінюватися експертами шляхом їх відряджень з метою проведення спеціальних фітосанітарних заходів;

e. Підтримувати інші можливі напрямки наукового/технічного співробітництва, які є корисними для Договірних Сторін;

f. Подавати та обмінюватися нотифікаціями про невідповідність фітосанітарним заходам та відповідними документами, підтверджуючими факти невідповідності згідно з МСФЗ № 13;

g. Обмінюватися електронними фітосанітарними сертифікатами (e-cert) за умови, що у кожної Договірної Сторони є наявність розвиненої системи видачі, подання та отримання цих сертифікатів.

Стаття 4

1. Експорт об’єктів регулювання походженням з третіх країн, які підлягали перепакуванню, перевантажуванню або розділені на частки на території однієї із Договірних Сторін, повинні супроводжуватися оригіналом фітосанітарногно сертифіката на реекспорт та/або оригіналом фітосанітарного сертифіката або його завіреною копією відповідно до вимог щодо карантину рослин імпортуючої Договірної Сторони. Назва транспортного засобу також має бути вказана у фітосанітарному сертифікаті. Фітосанітарний сертифікат видається відповідно до МСФЗ № 12.

2. Наявність фітосанітарного сертифіката не позбавляє права Договірних Сторін здійснювати інспектування (фітосанітарний контроль) імпортних об’єктів регулювання.

3. У разі виявлення карантинних організмів під час проведення інспектування (фітосанітарного контролю) імпортуюча Договірна Сторона має право на знезараження партії об’єктів регулювання, її знищення або повернення вантажу експортуючій Договірній Стороні. Про будь-які фітосанітарні заходи щодо невідповідності, які вжиті імпортуючою Договірною Стороною, необхідно повідомляти експортуючу Договірну Сторону відповідно до МСФЗ № 13. У разі, якщо до вантажу застосовується фумігація, товар буде випущений тільки, якщо він вважається вільним від небезпечних матеріалів.

Стаття 5

Застосування дерев’яного пакувального матеріалу при експорті об’єктів регулювання між Договірними Сторонами повинно відповідати МСФЗ № 15. Рослинні матеріали, такі як сіно, солома, полова, листя, які можуть бути потенційними переносниками шкідників, не повинні використовуватися в якості додаткового пакувального матеріалу. Вантаж повинен бути вільний від ґрунту.

Стаття 6

1. Договірні Сторони, у разі потреби, вживатимуть заходи щодо проведення спільних нарад, які будуть проводитися по черзі в обох державах для врегулювання практичних питань, пов’язаних з реалізацією цього Протоколу.

2. Організаційні витрати на проведення нарад несе приймаюча Договірна Сторона, проживання, транспортні витрати, а також добові повинні покриватися за рахунок кожної Договірної Сторони, що направляє.

3. Місце проведення зустрічі, терміни та порядок денний таких нарад визначаються Договірними Сторонами.

Стаття 7

Положення цього Протоколу поширюються на всі об’єкти регулювання, включаючи ті, які надходять в якості дарувань, наукових та інших представництв.

Стаття 8

Цей Протокол не порушує прав і зобов’язань Договірних Сторін, що випливають з інших міжнародних договорів.

Стаття 9

За взаємною письмовою згодою Договірні Сторони можуть вносити зміни до цього Протоколу у формі окремих Протоколів, що становитимуть невід’ємну частину цього Протоколу.

Стаття 10

Будь-які розбіжності, що виникають при тлумаченні та застосуванні положень цього Протоколу, повинні бути врегульовані шляхом проведення консультацій і переговорів між Договірними Сторонами.

Стаття 11

Цей Протокол набирає чинності з дати останнього підписання. Протокол залишатиметься чинним терміном на 5 (п’ять) років. Кожна із Договірних Сторін може припинити дію цього Протоколу у будь-який час шляхом письмового повідомлення не менш як за 6 місяців до передбаченої дати припинення дії.

В ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЧОГО, нижчевказані підписали цей Протокол.

Учинено в м. Рим 17.04.2018 дві тисячі вісімнадцятого року в двох примірниках, кожен українською, індонезійською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього Протоколу переважну силу матиме текст англійською мовою.


За Державну службу України
з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

За Індонезійське Агентство
сільськогосподарського карантину
Міністерства сільського господарства
Республіки Індонезія


(підпис)

(підпис)


Володимир ЛАПА

Банун ХАРПІНІ


Голова Держпродспоживслужби

Генеральний директор ІСКА
вгору