Документ 360_001, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.06.1992

             Спільне комюніке 
про встановлення дипломатичних відносин
між Україною і Республікою Індонезією

Україна і Республіка Індонезія,
керуючись взаємним прагненням розвивати відносини партнерства
і співробітництва між обома країнами в політичній, торговельній,
економічній та інших сферах,
вирішили встановити дипломатичні відносини з дати підписання
цього Спільного комюніке, а також обмінятися дипломатичними
представництвами на рівні посольств.
Сторони досягли домовленості розвивати свої відносини на
основі принципів рівноправності держав, поважання права народів на
самовизначення, незалежності і суверенітету, територіальної
цілісності і невтручання у внутрішні справи одна одної у
відповідності з Статутом ООН ( 995_010 ).
Обидві Сторони впевнені у тому, що встановлення дипломатичних
відносин між Україною і Республікою Індонезією відповідає
інтересам обох держав, не спрямоване проти інших країн і сприятиме
зміцненню міжнародного співробітництва і загального миру.
ВЧИНЕНО у м. Києві 11 червня 1992 року у двох примірниках,
українською та англійською мовами, при цьому обидва тексти мають
однакову силу.
За Уряд України За Уряд Республіки
Індонезії
(підпис) (підпис)
М. П. Макаревич Джанвар Марах Джані
Перший заступник Міністра Посол Республіки Індонезії
закордонних справ України у Російській Федераціївгору