Про затвердження Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря
Постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, Вимоги, Інформація від 24.05.2017360
Документ 360-2017-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.03.2018, підстава - 143-2018-п

- тривалість біну, годин;

- неповне навантаження обігріву (визначається за формулою 8), кВт;

- коефіцієнт корисної дії для певного біну;

- потужність резервного електричного нагрівача, кВт.


Додаток 7
до Технічного регламенту

ВИМОГИ
щодо проведення перевірки відповідності фактичних технічних характеристик кондиціонерів повітря вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря

1. Перевірка фактичних технічних характеристик кондиціонерів повітря вимогам Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря (далі - Технічний регламент) згідно з пунктом 22 Технічного регламенту для цілей ринкового нагляду проводиться органом ринкового нагляду і передбачає тестування одного кондиціонера повітря.

2. Модель кондиціонера повітря, крім одноканальних та двоканальних, вважається такою, що відповідає визначенням, встановленим в пункті 4 Технічного регламенту, якщо середній за сезон коефіцієнт енергоефективності (СКЕЕ) даної моделі або середній за сезон коефіцієнт корисної дії (СККД) не менше ніж заявлене значення мінус 8 відсотків. Значення СКЕЕ та СККД встановлюються згідно з додатком 1 до Технічного регламенту.

Модель одноканального та двоканального кондиціонера повітря вважається такою, що відповідає визначенням, встановленим в пункті 4 Технічного регламенту, якщо результати для умов режиму “вимкнено” та режиму “очікування” не перевищують граничні значення більше ніж на 10 відсотків та якщо номінальний коефіцієнт енергоефективності (КЕЕном) або номінальний коефіцієнт корисної дії (ККДном) не менше ніж заявлене значення мінус 10 відсотків. Значення КЕЕ та ККД встановлюються згідно з додатком 1 до Технічного регламенту.

Модель кондиціонера повітря вважається такою, що відповідає положенням, встановленим Технічним регламентом, якщо максимальний рівень звукової потужності не перевищує 2 дБA заявленого значення.

3. Якщо виміряні параметри не відповідають показникам, заявленим постачальником у межах, встановлених Технічним регламентом, проводиться тестування трьох додаткових кондиціонерів повітря тієї ж моделі, обраних випадково.

4. Модель кондиціонера повітря, крім одноканальних та двоканальних, вважається такою, що відповідає визначенням, встановленим в пункті 4 Технічного регламенту, якщо серед трьох кондиціонерів повітря середнє значення середнього за сезон коефіцієнта енергоефективності (СКЕЕ) даної моделі або середнього за сезон коефіцієнта корисної дії (СККД) не менше ніж заявлене значення мінус 8 відсотків. Значення СКЕЕ та СККД встановлюються згідно з додатком 1 до Технічного регламенту.

Модель одноканального та двоканального кондиціонера вважається такою, що відповідає визначенням, встановленим в пункті 4 Технічного регламенту, якщо середній показник результатів роботи трьох кондиціонерів повітря для умов режиму “вимкнено” та режиму “очікування” не перевищує граничні значення більше ніж на 10 відсотків та якщо номінальний коефіцієнт енергефективності (КЕЕном) або номінальний коефіцієнт корисної дії (ККДном) не менше ніж заявлене значення мінус 10 відсотків. Значення КЕЕ та ККД встановлюються згідно з додатком 1 до Технічного регламенту.

Модель кондиціонера повітря вважається такою, що відповідає положенням, встановленим Технічним регламентом, якщо середній показник максимального рівня звукової потужності для трьох кондиціонерів повітря не перевищує 2 дБA заявленого значення.

5. У випадку, якщо вимог пункту 4 цього додатка не дотримано, модель кондиціонера повітря вважається такою, що не відповідає вимогам Технічного регламенту.Додаток 8
до Технічного регламенту

ІНФОРМАЦІЯ,
яка надається кінцевим споживачам, якщо кондиціонер повітря реалізується для продажу, у прокат або лізинг дистанційним способом (через Інтернет)

1. У цьому додатку терміни вживаються у такому значенні:

альтернативний текст - текст, що подається як альтернатива графічній інформації та дає змогу представляти інформацію в неграфічній формі в разі непридатності пристроїв для оброблення графіки або для спеціальних пристроїв, що використовують, зокрема, систему синтезу голосу;

вбудований дисплей - візуальний інтерфейс, у якому доступ до зображення або сукупності даних здійснюється з використанням миші або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

механізм відображення - будь-який екран, у тому числі сенсорний екран, або технологія візуалізації, що використовується для відображення інформації, яка міститься в Інтернеті;

сенсорний екран - екран, що реагує на дотик до нього.

2. Електронна енергетична етикетка, що надається постачальниками згідно з пунктом 5 Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря (далі - Технічний регламент), демонструється на механізмі відображення разом з ціною кондиціонера повітря згідно з пунктами 13 та 14 Технічного регламенту. Електронна енергетична етикетка повинна бути чітко видима, мати розмір відповідно до додатка 2 до Технічного регламенту, а також може відображатися з використанням вбудованого дисплея з дотриманням вимог, визначених у пункті 3 цього додатка. У разі застосування вбудованого дисплея електронна енергетична етикетка відображається з використанням миші або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.

3. Для забезпечення доступу до електронної енергетичної етикетки під час застосування вбудованого дисплея необхідно дотримуватися таких вимог:

1) колір стрілки позначення класу енергоефективності телевізора повинен відповідати класу енергоефективності, зазначеному на електронній енергетичній етикетці;

2) клас енергоефективності кондиціонерів повітря повинен зазначатися білим кольором та таким же шрифтом, як і ціна;

3) стрілка позначення класу енергоефективності кондиціонерів повітря повинна мати один із таких форматів:

4. У разі застосування вбудованого дисплея повинні бути дотримані такі вимоги щодо відображення енергетичної етикетки:

1) позначення класу енергоефективності кондиціонера повітря, що відповідає вимогам, визначеним у пункті 3 цього додатка, демонструється на механізмі відображення разом з ціною кондиціонера повітря;

2) позначення класу енергоефективності кондиціонера повітря повинно містити посилання на електронну енергетичну етикетку;

3) електронна енергетична етикетка відображається з використанням миші або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані;

4) електронна енергетична етикетка відображається як додаткове вікно, нова вкладка чи сторінка або допоміжне зображення на екрані;

5) для збільшення електронної енергетичної етикетки на сенсорному екрані застосовуються відповідні методи збільшення зображення на таких екранах;

6) відображення електронної енергетичної етикетки може бути припинено шляхом її закриття;

7) альтернативний текст для графіки, що відображається у разі неможливості відображення електронної енергетичної етикетки, містить клас енергоефективності кондиціонера повітря, який повинен зазначатися таким же шрифтом, як і ціна.

5. Мікрофіша, що надається постачальниками згідно з пунктом 6 Технічного регламенту, демонструється на механізмі відображення разом з ціною кондиціонера повітря.

6. Мікрофіша повинна бути чітко видима, може відображатися із застосуванням вбудованого дисплея, при цьому посилання, що використовується для доступу до мікрофіші, повинно мати чіткий і розбірливий напис “Мікрофіша”. У разі застосування вбудованого дисплея мікрофіша відображається з використанням миші або шляхом збільшення зображення на сенсорному екрані.Додаток 9
до Технічного регламенту

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ
положень Делегованого регламенту Комісії (ЄС) № 626/2011 від 4 травня 2011 р., що доповнює Директиву 2010/30/ЄС Європейського Парламенту і Ради щодо енергетичного маркування повітряних кондиціонерів та Технічного регламенту енергетичного маркування кондиціонерів повітря

Положення базового акта законодавства ЄС

Положення Технічного регламенту

Пункт 1 статті 1

Пункти 1, 2

Пункт 2 статті 1

Пункт 3

Пункт 1 статті 2

Абзац перший пункту 4

Підпункт 1 пункту 1 статті 2

Абзац дев’ятнадцятий пункту 4

Підпункт 2 пункту 1 статті 2

Абзац сьомий пункту 4

Підпункт 3 пункту 1 статті 2

Абзац двадцять шостий пункту 4

Підпункт 4 пункту 1 статті 2

Абзац двадцять другий пункту 4

Підпункт 5 пункту 1 статті 2

Абзац п’ятдесят перший пункту 4

Підпункт 6 пункту 1 статті 2

Абзац двадцять дев’ятий пункту 4

Підпункт a пункту 1 статті 3

Пункт 5

Підпункт b пункту 1 статті 3

Пункт 6

Підпункт c пункту 1 статті 3

Пункт 7

Підпункт d пункту 1 статті 3

Пункт 8

Підпункт e пункту 1 статті 3

Пункт 9

Підпункт f пункту 1 статті 3

Пункт 10

Підпункт g пункту 1 статті 3

Пункт 11

Пункт 2 статті 3

Пункт 12

Пункт 3 статті 3

Абзац другий пункту 14

Пункт 4 статті 3

Пункт 13

Підпункт a пункту 4 статті 3


Підпункт b пункту 4 статті 3


Підпункт c пункту 4 статті 3

Абзац другий пункту 13

Підпункт d пункту 4 статті 3

Абзац третій пункту 13

Пункт 5 статті 3

Пункт 14

Пункт 6 статті 3

Пункт 14

Підпункт a cтатті 4

Пункт 15

Підпункт b статті 4

Пункт 16

Підпункт c статті 4

Пункт 17

Підпункт d статті 4

Пункт 18

Підпункт e статті 4

Пункт 19

Стаття 5

Пункт 20

Стаття 6

Пункти 21 і 22

Стаття 7


Стаття 8


Стаття 9


Стаття 10


Додаток I


Додаток II

Додаток 1

Додаток III

Додаток 2

Додаток IV

Додаток 3

Додаток V

Додаток 4

Додаток VI

Додаток 5

Додаток VII

Додаток 6

Додаток VIII

Додаток 7

Додаток IX

Додаток 8


Додаток 9

{Зміну, що вноситься до переліку органів державного ринкового нагляду та сфер їх відповідальності, виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 28.02.2018}вгору