Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.200936
Документ 36-2009-п, попередня редакція — Редакція від 18.08.2011, підстава - 869-2011-п
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 28 січня 2009 р. N 36
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 92 ( 92-2009-п ) від 04.02.2009 }
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного
суду міста Києва
N 2а-6487/09/2670 ( v6487805-10 ) від 23.03.2010 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 572 ( 572-2010-п ) від 14.07.2010
N 758 ( 758-2011-п ) від 20.07.2011
N 869 ( 869-2011-п ) від 01.06.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що
додаються.
2. Установити, що розрахунки за природний газ, закуплений за
період з 1 січня по 19 лютого 2009 р., здійснюються відповідно до
граничних рівнів цін, установлених на 19 лютого 2009 року. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 92
( 92-2009-п ) від 04.02.2009; в редакції Постанови КМ N 572
( 572-2010-п ) від 14.07.2010 }

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2009 р. N 36
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У пункт 8 додатка до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п ) "Про встановлення
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., N 21,
ст. 596; Офіційний вісник України, 2000 р., N 28, ст. 1167;
2005 р., N 33, ст. 1989; 2006 р., N 50, ст. 3321; 2008 р., N 29,
ст. 926, N 86, ст. 2876):
1) доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого
змісту:
"граничні рівні цін на природний газ для установ та
організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а
також граничні рівні цін на природний газ для промислових
споживачів та інших суб'єктів господарювання за погодженням з
Мінекономіки";
У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно
абзацами четвертим - восьмим;
2) в абзаці п'ятому слова "(за погодженням з Мінекономіки та
Мінфіном)" виключити;
3) в абзацах шостому і сьомому слова "за погодженням з
Мінекономіки та Мінфіном" виключити.
2. В абзаці другому підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1729 ( 1729-2001-п )
"Про забезпечення споживачів природним газом" (Офіційний вісник
України, 2001 р., N 52, ст. 2347; 2006 р., N 10, ст. 616, N 50,
ст. 3321; 2008 р., N 12, ст. 298) слова "за цінами, що не
перевищують граничних рівнів цін на природний газ, установлених
Кабінетом Міністрів України" виключити.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня
2006 р. N 605 ( 605-2006-п ) "Деякі питання діяльності
Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" (Офіційний
вісник України, 2006 р., N 18, ст. 1349, N 50, ст. 3321; 2007 р.,
N 98, ст. 3554; 2008 р., N 29, ст. 926, N 89, ст. 2972):
1) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Граничні рівні цін на природний газ, що встановлюються
Національною комісією регулювання електроенергетики установам і
організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів,
промисловим споживачам та іншим суб'єктам господарювання,
підлягають коригуванню у наступному місяці реалізації природного
газу Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" таким
споживачам у разі зміни середньомісячного курсу гривні до долара
США установленого Національним банком України у місяці реалізації
природного газу до офіційного курсу гривні до долара США
установленого Національним банком України станом на 1 січня
2009 р. за формулою
Цс = Цб х (Ксм/Коф),
де Цс - скоригований Національною комісією регулювання
електроенергетики граничний рівень ціни на природний газ у
наступному місяці реалізації природного газу для відповідної
категорії споживачів;
Цб - базовий граничний рівень ціни на природний газ,
установлений Національною комісією регулювання електроенергетики
для відповідної категорії споживачів, з урахуванням офіційного
курсу гривні до долара США установленого Національним банком
України станом на 1 січня 2009 року;
Ксм - середньомісячний курс гривні до долара США установлений
Національним банком України у місяці реалізації природного газу;
Коф - офіційний курс гривні до долара США установлений
Національним банком України станом на 1 січня 2009 року.";
2) пункт 9 виключити.

{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Постанов КМ N 758
( 758-2011-п ) від 20.07.2011, N 869 ( 869-2011-п ) від
01.06.2011 }вгору