Документ 3597-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 06.07.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.07.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 4 Закону України
"Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям"
щодо уточнення окремих положень
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 5, ст.44 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Абзац третій частини третьої статті 4 Закону України "Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 35, ст. 290;
2011 р., N 39, ст. 389) після слів "за денною формою навчання у"
доповнити словом "загальноосвітніх".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що
випливають із цього Закону.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 6 липня 2011 року
N 3597-VIвгору