Документ 359/96-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 12.09.1996
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.10.1996. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про ратифікацію Договору про дружні відносини
і співробітництво між Україною і Федеративною
Республікою Бразилія
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 45, ст. 231 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Поданий Президентом України на ратифікацію Договір про дружні
відносини і співробітництво між Україною і Федеративною
Республікою Бразилія, підписаний 25 жовтня 1995 року в
м. Бразиліа ( 076_657 ), ратифікувати.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 12 вересня 1996 року
N 359/96-ВРвгору