Документ 3582-IV, поточна редакція — Прийняття від 16.03.2006

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про повне погашення заборгованості по збору
до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації
наслідків Чорнобильської катастрофи та
соціального захисту населення
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 29, ст.256 )

Відповідно до частини четвертої статті 4 Закону України "Про
формування, порядок надходження і використання коштів Фонду для
здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи та соціального захисту населення" ( 1445-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 100)
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Заборгованість по збору до Фонду для здійснення заходів щодо
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального
захисту населення, що склалася на 1 січня 1999 року, визнати
повністю погашеною.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 16 березня 2006 року
N 3582-IVвгору