Документ 3582-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2013, підстава - 4572-VI


 

ЗАКОН УКРАЇНИ
 
Про внесення змін і доповнень до деяких
законодавчих актів України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 46, ст.427 )
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001, ВВР, 2001, N 25-26, ст.131 Законом N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 Кодексом N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012, ВВР, 2013, N 9-10, N 11-12, N 13, ст.88 }
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     Внести зміни і доповнення до таких законодавчих актів України:
 
( Розділ I втратив чинність на підставі Кодексу N 2341-III ( 2341-14 ) від 05.04.2001 - набуває чинності 01.09.2001 )

 
{ Розділ II втратив чинність на підставі Кодексу N 4651-VI ( 4651-17 ) від 13.04.2012 }

 
     III. У Кодексі України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ):
 
     1. Доповнити Кодекс статтею 186-5 такого змісту:
 
     "Стаття 186-5. Порушення законодавства про об'єднання громадян
 
     Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти, а так само участь у діяльності таких об'єднань -
     тягнуть за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати".
 
     2. Статті 221 і 294 після цифр "186-4" доповнити цифрами "186-5".
 
     3. Пункт 1-1 частини першої статті 255 після цифр "185-1" доповнити цифрами "186-5".

 
{ Розділ IV втратив чинність на підставі Закону N 4572-VI ( 4572-17 ) від 22.03.2012 }

 
     V. У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 ):
 
     частину третю статті 18 після слова "Закону" доповнити словами "або ліквідації юридичної особи, яка є засновником видання".

 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК 
м. Київ, 11 листопада 1993 року
N 3582-XIIвгору