Документ 358/96-ВР, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.09.1996
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.10.1996. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про ратифікацію Угоди про створення міждержавного
Євразійського об'єднання вугілля та металу"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 45, ст. 230 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Абзац другий Закону України "Про ратифікацію Угоди про
створення міждержавного Євразійського об'єднання вугілля та
металу" ( 462/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 45, ст.331) викласти в такій редакції:
"Рішення органів управління Об'єднання мають для України
рекомендаційний характер. Рішення Арбітражної комісії для
господарюючих суб'єктів України мають обов'язковий характер. Право
тлумачити положення цієї Угоди належить державам - учасницям
Угоди".

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 10 вересня 1996 року
N 358/96-ВРвгору