Документ 358-XIV, попередня редакція — Редакція від 07.07.1999, підстава - 847-XIV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань виготовлення і реалізації вибухових речовин
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 7, ст. 52 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 847-XIV ( 847-14 ) від 07.07.99, ВВР, 1999, N 37, ст.332 )
 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 
     I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
 
     1. У статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80):
 
     у частині першій слова "вибухових речовин" виключити;
 
     частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:
 
     "виготовлення і реалізація вибухових речовин".
 
     2. У пункті "в" частини другої статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) в абзаці другому слова "майнові комплекси підприємств, що виробляють вибухові, сильнодіючі речовини", а в абзаці четвертому слово "вибухових" виключити.
 
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Закону N 847-XIV ( 847-14 ) від 07.07.99 )
 
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 
 Президент України                   Л.КУЧМА 
м. Київ, 24 грудня 1998 року
N 358-XIVвгору