Документ 358-XIV, попередня редакція — Редакція від 07.07.1999, підстава - 847-XIV
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань виготовлення і реалізації вибухових речовин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 7, ст. 52 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 847-XIV ( 847-14 ) від 07.07.99, ВВР, 1999, N 37, ст.332 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
1. У статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80):
у частині першій слова "вибухових речовин" виключити;
частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:
"виготовлення і реалізація вибухових речовин".
2. У пункті "в" частини другої статті 5 Закону України "Про
приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) в абзаці другому слова
"майнові комплекси підприємств, що виробляють вибухові,
сильнодіючі речовини", а в абзаці четвертому слово "вибухових"
виключити.
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Закону N 847-XIV
( 847-14 ) від 07.07.99 )
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 грудня 1998 року
N 358-XIVвгору