Документ 358-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.03.2018, підстава - 2269-VIII

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
з питань виготовлення і реалізації вибухових речовин
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 7, ст. 52 )
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 847-XIV ( 847-14 ) від 07.07.99, ВВР, 1999, N 37, ст.332
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018, ВВР, 2018, N 12, ст.68 }

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести до деяких законодавчих актів України такі зміни:
1. У статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 )
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст. 168; Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 17, ст. 80):
у частині першій слова "вибухових речовин" виключити;
частину четверту доповнити новим абзацом такого змісту:
"виготовлення і реалізація вибухових речовин".

{ Пункт 2 розділу I втратив чинність на підставі Закону
N 2269-VIII ( 2269-19 ) від 18.01.2018 }

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Закону N 847-XIV
( 847-14 ) від 07.07.99 }

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 грудня 1998 року
N 358-XIVвгору