Документ 357-98-п, поточна редакція — Прийняття від 23.03.1998

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 березня 1998 р. N 357
Київ
Про комплексні заходи для запобігання розповсюдженню
хвороб, що передаються статевим шляхом

З метою досягнення стабілізації та подальшого зниження
захворюваності на хвороби, що передаються статевим шляхом,
забезпечення оптимального рівня профілактики та лікування цих
хвороб, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити комплексні заходи для запобігання
розповсюдженню хвороб, що передаються статевим шляхом (додаються).
2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
розробити і затвердити територіальні програми щодо практичного
виконання комплексних заходів для запобігання розповсюдженню
хвороб, що передаються статевим шляхом.
3. Витрати на реалізацію комплексних заходів для запобігання
розповсюдженню хвороб, що передаються статевим шляхом, в 1998 році
здійснювати в межах асигнувань, що виділяються з державного та
місцевих бюджетів на утримання відповідних медичних закладів.
Міністерству фінансів під час складання проектів державного
бюджету на наступні роки та визначення нормативів відрахувань від
загальнодержавних податків і зборів до бюджетів Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя виходячи з
можливостей бюджету передбачати додаткові цільові асигнування на
реалізацію комплексних заходів для запобігання розповсюдженню
хвороб, що передаються статевим шляхом.
4. Координацію робіт з виконання комплексних заходів для
запобігання розповсюдженню хвороб, що передаються статевим шляхом,
а також контроль за цільовим використанням коштів, виділених на її
реалізацію, покласти на Міністерство охорони здоров'я.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 1998 р. N 357

КОМПЛЕКСНІ ЗАХОДИ
для запобігання розповсюдженню хвороб,
що передаються статевим шляхом

Створити при МОЗ Міжвідомчу координаційну раду з питань
боротьби з хворобами, що передаються статевим шляхом, до складу
якої ввести представників Міноборони, МВС, Мінфіну, Мін'юсту,
Міносвіти, Мінекономіки, Мінсім'ямолоді, Мінпраці, Мінінформу,
Держкомнацміграції, Національної академії наук, Академії медичних
наук, Академії педагогічних наук, Державної податкової
адміністрації, Держкоммедбіопрому.
Міністерства та інші центральні
органи виконавчої влади.
I квартал 1998 року.
Рекомендувати створити при Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських
державних адміністраціях координаційні ради з питань боротьби з
хворобами, що передаються статевим шляхом, і забезпечити їх роботу
відповідно до цих комплексних заходів.
Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації.
I квартал 1998 року.
Активніше висвітлювати у засобах масової інформації
матеріали, спрямовані на пропаганду здорового способу життя і
профілактику хвороб, що передаються статевим шляхом.
МОЗ, Мінінформ, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації.
Постійно.
Розробити та здійснити конкретні заходи щодо боротьби з
проституцією, утриманням притонів, розпустою та звідництвом,
розбещенням неповнолітніх і недопущення випадків ухилення від
лікування венеричних хвороб.
МВС, МОЗ, Мін'юст.
I квартал 1998 року.
У навчальних планах перепідготовки вчителів і викладачів
вищої школи та в навчальних програмах середніх загальноосвітніх
шкіл, професійно-технічних і вищих навчальних закладів передбачати
тематику запобігання та профілактики хвороб, які передаються
статевим шляхом, підготувати навчальні посібники з цих питань.
МОЗ, Міносвіти, Академія
педагогічних наук, Мінінформ.
Постійно, починаючи з першого
півріччя 1998 року.
Провести науково-соціологічні дослідження з метою вивчення
еволюції сексуальної поведінки населення, особливо підлітків та
молоді, для розроблення заходів ефективної соціально-психологічної
корекції порушень такої поведінки.
Академія медичних наук,
Національна академія наук,
Міносвіти.
1998 рік.
Розробити і запровадити у виробництво новітні діагностичні
системи та методи лікування хвороб, що передаються статевим
шляхом. Налагодити вітчизняне виробництво засобів індивідуальної
профілактики.
МОЗ, Академія медичних наук,
Держкоммедбіопром.
1998 - 1999 роки.
Переглянути стан обліку та звітності щодо контингентів хворих
та груп ризику за хворобами, що передаються статевим шляхом,
удосконалити медичну статистичну документацію та забезпечити її
впровадження.
МОЗ, Академія медичних наук.
1998 рік.
Під час розроблення планів роботи інститутів Академії
педагогічних наук передбачати включення питань профілактики
хвороб, що передаються статевим шляхом, розвитку правильної
сексуальної поведінки, гігієни шлюбу з метою впровадження нових
рекомендацій в педагогічну практику.
Академія педагогічних наук,
МОЗ.
Постійно.
Забезпечувати медичну допомогу особам, які страждають на
хвороби, що передаються статевим шляхом, у спеціалізованих
закладах охорони здоров'я.
МОЗ, Міноборони, МВС, СБУ,
Мінтранс, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації.
Постійно.
Проаналізувати діяльність і звітність суб'єктів
підприємницької діяльності в галузі дерматовенерології.
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації.
I квартал 1998 року.
Здійснювати систематичний контроль за рівнем якості надання
спеціалізованої дерматовенерологічної допомоги суб'єктами
підприємницької діяльності, передбаченої законодавством та
нормативними актами МОЗ.
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації.
Постійно.
Забезпечувати підготовку лікарів-дерматовенерологів
відповідно до фактичних потреб дерматовенерологічної служби.
МОЗ, Міносвіти.
Постійно.
Продовжити роботу з розгортання мережі бюджетних та
госпрозрахункових анонімних кабінетів у складі спеціалізованих
дерматовенерологічних закладів, удосконаливши при цьому нормативні
документи, що регламентують їх діяльність, з метою їх доступності
для всіх категорій осіб, які страждають на хвороби, що передаються
статевим шляхом.
МОЗ, Академія медичних наук.
1998 - 1999 роки.
Забезпечити розроблення та впровадження сучасних вітчизняних
лікарських засобів для діагностики, лікування та профілактики
хвороб, що передаються статевим шляхом.
Держкоммедбіопром, Академія
медичних наук, МОЗ.
До 2000 року.
Удосконалювати роботу центрів статевого виховання в медичних
закладах шляхом включення до їх програм профілактики хвороб, що
передаються статевим шляхом.
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації.
Постійно.
Підтримувати належне матеріально-технічне забезпечення
лікувально-профілактичного процесу, санітарно-гігієнічний та
протиепідеміологічний режими в дерматовенерологічних закладах.
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації.
Постійно.
Відповідно до потреб дерматовенерологічних закладів
забезпечувати їх медикаментами та діагностичними засобами,
обладнанням для діагностики і лікування хвороб, що передаються
статевим шляхом.
МОЗ, Держкоммедбіопром, Рада
міністрів Автономної Республіки
Крим, обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації.
Постійно.
В умовах стійкої тенденції до зростання захворюваності на
хвороби, що передаються статевим шляхом, забезпечити пріоритетне
фінансування дерматовенерологічних закладів.
Мінфін, МОЗ, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та
Севастопольська міські державні
адміністрації.
Постійно.
Забезпечувати науково обгрунтоване визначення потреб регіонів
України у фінансуванні заходів боротьби з хворобами, що
передаються статевим шляхом, та подавати їх щороку МОЗ та Мінфіну.
МОЗ, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації.
Постійно.вгору