Документ 357-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 04.06.2013. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 травня 2013 р. № 357
Київ

Про внесення змін до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 824; 2012 р., № 34, ст. 1259, № 39, ст. 1477, № 50, ст. 1971, № 61, ст. 2473, № 81, ст. 3280), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 травня 2013 р. № 357

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету

1. Абзац перший пункту 3 викласти у такій редакції:

“3. Використання бюджетних коштів здійснюється з урахуванням необхідності погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства.”.

2. У першому реченні абзацу шостого пункту 6 слова і цифри “до 1 грудня 2012 р.” замінити словами і цифрою “до 1 грудня поточного року”.

3. У пункті 12 цифри і слово “2011 році” замінити словами і цифрами “грудні 2012 року”.

4. У підпункті 5 пункту 14 слова “Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим” замінити словами “Міністерством аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим”.

5. В абзаці першому пункту 20 слова “, з урахуванням того, що вимоги стосовно мінімальної чисельності поголів’я утримуваної худоби та птиці не застосовуються” виключити.

6. У пункті 28:

1) в абзаці першому цифри “2011” замінити цифрами “2012”;

2) в абзаці другому слова “до закінчення експлуатаційного строку” замінити словами “раніше ніж через п’ять років з дня придбання”;

3) абзац третій викласти у такій редакції:

“Фізична особа має право на часткове відшкодування витрат на установку один раз на п’ять років.”.

7. У пункті 30:

1) абзац перший після слів і цифри “до 1 числа” доповнити словами і цифрою “наступного місяця та до 1 грудня поточного року”;

2) підпункт 3 виключити.

8. В абзаці шостому підпункту 1 і абзаці четвертому підпункту 2 пункту 33-3 слова “копію відомості переміщення тварин” замінити словами “копії відомості переміщення тварин та паспортів великої рогатої худоби (із зворотом)”.

9. Абзац п’ятий пункту 33-9 викласти у такій редакції:

“До корів м’ясного напряму продуктивності належать корови таких порід і типів, як українська м’ясна, волинська м’ясна, поліська м’ясна, сіра українська, симентальська м’ясна, салерс, абердин-ангуська, лімузин, герефордська, санта-гертрудська, кіанська, світла аквітанська, шаролезька, п’ємонтезе, південна м’ясна.”.

10. В абзаці другому підпункту 7 пункту 33-11 слова “копію ліцензії на провадження господарської діяльності з торгівлі племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин,” виключити.

11. Пункт 34 викласти в такій редакції:

“34. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому Мінфіном порядку.”.

12. Текст Порядку, крім пунктів 33-4-33-8, 33-12 і 33-14, після слів “головне управління” в усіх відмінках і формах числа доповнити словом “(департамент)” у відповідному відмінку і числі.вгору