Документ 357-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.10.2016, підстава - 688-2016-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 квітня 2011 р. № 357
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 923 від 10.10.2012
№ 110 від 06.02.2013
№ 400 від 17.06.2015/
№ 688 від 05.10.2016}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби, що додається.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. № 357

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті МЗС за програмою "Документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби" (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються для забезпечення документування громадян та створення і забезпечення функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби, а також здійснення заходів з підтримки демаркації державного кордону із сусідніми державами.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 923 від 10.10.2012}

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МЗС. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є закордонні дипломатичні установи України.

4. Бюджетні кошти спрямовуються на:

виготовлення бланків дипломатичного та службового паспортів України;

виготовлення бланків паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

{Пункт 4 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 110 від 06.02.2013}

виготовлення бланків посвідчень особи на повернення в Україну;

придбання, розроблення, модернізацію, налагодження, технічне обслуговування, адміністрування та експлуатацію програмного забезпечення і технічного обладнання для функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби (вузли регіонального та місцевого рівня Державної інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування в МЗС та закордонних дипломатичних установах України, підготовка та навчання персоналу зазначеної системи реєстраційного обліку; єдина база даних про оформлення і видачу віз для в'їзду на територію України іноземців та осіб без громадянства; відомча підсистема МЗС інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон (система "Аркан"); єдина автоматизована система управління потоками відвідувачів, а також реєстрації та вчинення в МЗС та закордонних дипломатичних установах України консульських дій);

{Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 688 від 05.10.2016}

придбання оргтехніки та технічного обладнання з метою забезпечення процесу демаркації державного кордону, а також легкового автомобіля підвищеної прохідності та мікроавтобуса для обладнання в ньому мобільного польового центру управління демаркацією державного кордону.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 923 від 10.10.2012; в редакції Постанови КМ № 400 від 17.06.2015}

придбання товарів, робіт та послуг для облаштування службових приміщень з метою забезпечення належного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем консульської служби;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 688 від 05.10.2016}

придбання, монтаж засобів зв’язку, технічних засобів обробки, передачі та захисту інформації, автономних джерел живлення, у тому числі з метою облаштування транспортних засобів, які використовуються для забезпечення процесу демаркації державного кордону;

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 688 від 05.10.2016}

придбання та встановлення оргтехніки, технічних засобів захисту, обробки та відтворення інформації, іншого обладнання, інвентарю, меблів з метою облаштування приміщень для підготовки та проведення переговорів з демаркаційних питань та забезпечення управління демаркацією державного кордону України, а також на оплату послуг фахівців з облаштування зазначених приміщень.

{Пункт 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 688 від 05.10.2016}

5. МЗС разом з Мінфіном розробляє і затверджує паспорт бюджетної програми.

6. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

здійснення заходів, придбання товарів, робіт і послуг, не пов'язаних з напрямами, зазначеними в пункті 4 цього Порядку;

проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;

придбання для проведення заходів загальнодержавного та міжнародного рівня товарів і послуг, використання яких безпосередньо не пов'язане з організацією таких заходів та участю в них;

здійснення видатків, що фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

7. МЗС подає щокварталу до 5 числа наступного періоду Мінфіну звіт про виконання бюджетної програми; результативні показники та використання бюджетних коштів, річний звіт - до 20 січня наступного року.

8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в територіальних органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

{Пункт 9 в редакції Постанови КМ № 923 від 10.10.2012}

10. Складення та подання звітності про виконання паспорта бюджетної програми, у тому числі за результативними показниками, та фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

11. МЗС забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів.вгору