Документ 357-XIV, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.03.2005, підстава - 2505-IV


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про спеціальний режим інвестиційної діяльності
у Закарпатській області

 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 7, ст.51 )
 
( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3036-III ( 3036-14 ) від 07.02.2002, ВВР, 2002, N 29, ст.189 N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005, ВВР, 2005, N 17, N 18-19, ст.267 )

 
     Цей Закон визначає спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області.
 
     Стаття 1. Згідно з цим Законом запроваджується на строк 15 років спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області (далі - спеціальний режим інвестиційної діяльності) щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України.

 
( Статтю 2 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

 
     Стаття 3. Установити, що інвестиційні проекти, які реалізуються у пріоритетних видах економічної діяльності, є пріоритетними для залучення кредитів, що надаються під державні гарантії, від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, іноземних банків, інших фінансово-кредитних установ.
 
     Стаття 4. На період до 2004 року не підлягають оподаткуванню доходи громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, одержані від надання туристичних послуг у населених пунктах Закарпатської області, яким надано статус гірських.

 
( Статтю 5 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

 
     Стаття 6. Прикінцеві положення
 
     1. Кабінету Міністрів України:
 
     визначити перелік пріоритетних видів економічної діяльності, щодо яких запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності;
 
     затвердити форму типового договору між суб'єктами підприємницької діяльності та місцевими державними адміністраціями щодо реалізації інвестиційного проекту.

 
( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону N 2505-IV ( 2505-15 ) від 25.03.2005 )

 
 Президент України                   Л.КУЧМА 
м. Київ, 24 грудня 1998 року
N 357-XIVвгору