Документ 356_028, чинний, поточна редакція — Підписання від 18.02.2014

МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння к між Державною службою фінансового моніторингу України та Підрозділом фінансової розвідки Республіки Індія щодо співробітництва в сфері обміну інформацією, пов'язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму

Дата підписання:

18.02.2014

Дата набрання чинності для України:

18.02.2014

Державна служба фінансового моніторингу України та Підрозділ фінансової розвідки Республіки Індія (далі - Сторони), виходячи із взаємної зацікавленості у співробітництві, у рамках національного законодавства своїх держав, з метою сприяння здійсненню обміну інформацією, що стосується підозрілих випадків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму, інших пов’язаних злочинів та залучених до цих злочинів осіб

ДОМОВИЛИСЯ про таке:

Стаття 1

Сторони, відповідно до законодавства своїх держав, співпрацюватимуть щодо збору, обробки та аналізу інформації, що є у їх розпорядженні про фінансові операції, відносно яких є підозри, що вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризм чи кримінальною діяльністю, яка пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму. З цією метою Сторони обмінюватимуться за власною ініціативою або на запит наявною інформацією, що може мати відношення до виявлення Сторонами фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансуванням тероризму, а також фізичних та юридичних осіб, залучених до здійснення таких операцій.

Будь-який запит на отримання інформації супроводжуватиметься стислим викладенням основних фактів справи.

Стаття 2

Інформація та/або документи, одержані від відповідної Сторони, не будуть ні розголошені будь-якій третій стороні, ні використані у адміністративних, слідчих або судових цілях без попередньої письмової згоди Сторони, що надала інформацію.

Стаття 3

Сторони не допускатимуть використання або розповсюдження будь-якої інформації або документів, отриманих в рамках цього Меморандуму, в інших цілях ніж ті, що визначені цим Меморандумом, без попередньої письмової згоди Сторони, що надала таку інформацію.

Стаття 4

Інформація та/або документи, одержані на основі цього Меморандуму, є конфіденційною, і на них поширюється режим захисту, аналогічний передбаченому законодавством держави одержуючої Сторони для подібної інформації, отриманої з національних джерел.

Умови цього Меморандуму, які стосуються конфіденційності інформації, одержаної до припинення цього Меморандуму, залишаються дійсними після припинення цього Меморандуму.

Стаття 5

Сторони спільно узгодять, у відповідності із законодавством своїх держав, прийнятні процедури співробітництва, в тому числі обміну інформацією, та консультуватимуть одна одну з метою виконання положень цього Меморандуму.

Стаття 6

Співробітництво між Сторонами здійснюватиметься англійською мовою.

Стаття 7

Сторони не зобов’язані співпрацювати у випадку, якщо по фактах, яких стосується запит, вже порушена кримінальна справа, ведеться розслідування або порушено судове провадження у державі запитуваної Сторони.

Сторони відмовляють у наданні інформації у випадку, якщо надання інформації може завдати шкоди суверенітету, безпеці, громадському порядку або національним інтересам чи суперечити законодавству країни запитуваної Сторони.

Стаття 8

За взаємною письмовою згодою Сторін до цього Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, що складатимуть його невід’ємну частину.

Стаття 9

Усі спори щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму вирішуватимуться шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності з дати його підписання.

Дія цього Меморандуму припиняється через три (3) місяці з дати одержання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про її намір припинити дію цього Меморандуму.

Вчинено в Budapest, Hungary 18th February 2014 року, та в ________ _________ 2014 року, у двох примірниках, кожний українською, гінді та англійською мовами, при цьому усі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та/або застосування положень цього Меморандуму переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Державну службу
фінансового моніторингу
України

(підпис)

Сергій ГУРЖІЙ

Голова


За Підрозділ
фінансової розвідки
Республіки Індія

(підпис)

П.К. ТІВАРІ

Директорвгору